Phương tiện TT đại chúng

Báo (Tiếng Việt)

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cấp nước và vệ sinh (Báo Bình Định, ngày 25/ 02/ 2011)

Khởi động Hợp phần “Nâng cao nhận thức về chất thải rắn” (Báo Bình Định, ngày 26/ 01/ 2011)

Hội thảo Thông tin về lập quy hoạch quản lý chất thải rắn (Báo Bình Định, ngày 22/ 01/ 2011)

TRÊN TRUYỀN HÌNH

TRÊN ĐÀI PHÁT THANH

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s