Hệ thống cấp nước nông thôn

GIỚI THIỆU

Các công trình hạ tầng phù hợp trên cơ sở chiến lược cấp nước nông thôn và vệ sinh quốc gia được cung cấp để cải thiện hệ thống thoát nước và cấp nước đô thị, và cung cấp nước uống an toàn hơn cho các khu vực nông thôn. Hiện nay, trên 70% người dân nông thôn sử dụng nước sạch mà không đủ chỉ tiêu vệ sinh cơ bản và một nửa các hộ gia đình ở nông thôn không có nhà vệ sinh.

Ba hoạt động chính về lĩnh vực này bao gồm:

1) XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÔNG THÔN

Nhằm đáp ứng sự thiếu nước sạch để sử dụng quanh năm của người dân, cần xây dựng một hệ thống cấp nước nông thôn cho người dân tại 7 xã của các huyện Phù Cát (Cát Thắng, Cát Chánh, Cát Nhơn, Cát Tiến, Cát Tường) và Tuy Phước (Phước Thắng và Phước Hòa) là các khu vực đông dân cư và có khó khăn về nước ăn uống. Hai huyện ven biển này luôn luôn bị ngập lụt vào mùa mưa còn vào mùa khô các giếng nước bị ô nhiễm và rất thiếu nước ăn uống.

Công trình cấp nước sinh hoạt Phù Cát sẽ bao gồm:

2) CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO NHẬN THỨC

Trung tâm NS & VSMT NT tỉnh chịu trách nhiệm về chiến lược nâng cao nhận thức của dự án. Cần thiết để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch cho ăn uống và cách thức sử dụng nước cũng như sự sẵn sàng chi trả phí công bằng cho dịch vụ được cung cấp, bao gồm cả xử lý nước thải trong dài hạn là vô cùng quan trọng.

Việc cải thiện môi trường, thực tiễn tốt về vệ sinh và bảo vệ tài nguyên nước đòi hỏi những hành vi thích hợp tương ứng của cộng đồng. Điều này cần một chiến lược dài hạn và hiệu quả về truyền thông.

* Các hoạt động


* Các nhóm mục tiêu

Các nhóm mục tiêu về chương trình nâng cao nhận thức là:

 • Người dân thuộc các huyện mục tiêu (Phù Cát và Tuy Phước)
 • Các trường học thuộc các huyện mục tiêu (Phù Cát và Tuy Phước)

Dựa vào đặc điểm của cộng đồng hưởng lợi, có 3 nhóm về nâng cao nhận thức môi trường như sau:

 • Trong cộng đồng
 • Trong trường học
 • Truyền thông đại chúng và tài liệu Thông tin – Giáo dục – Truyền thông

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Chiến lược phát triển năng lực tập trung vào 3 cấp độ: cấp độ cá nhân, cấp độ tổ chức và môi trường phát sinh khả năng.

Cần thiết hỗ trợ tất cả 3 cấp độ này để thúc đẩy phát triển năng lực bền vững: cấp độ cá nhân, cấp độ tổ chức và môi trường phát sinh khả năng.

* Các hoạt động

 • Xây dựng một chiến lược phát triển năng lực dài hạn và bền vững.
 • Thiết lập và hỗ trợ công việc cho nhóm cải thiện thể chế, nhóm này sẽ tổ chức các hoạt động tập huấn, mạng lưới và hỗ trợ các dự án thí điểm.
 • Cam kết và tham gia vào chương trình đào tạo dài hạn cho các lãnh đạo, người quản lý, nhóm cải thiện thể chế, cán bộ Ban quản lý dự án và các bên liên quan khác.
 • Tổ chức các hội thảo và các chuyến tham quan học tập trong nước và trong khu vực liên quan tới các thực tiễn tốt trong quản lý về cấp nước nông thôn, bao gồm nâng cao nhận thức, sự tham gia của khối tư nhân và cung cấp dịch vụ.

* Các nhóm mục tiêu

 • Trung tâm NS & VSMT NT tỉnh, UBND huyện, Ban Quản lý Dự án ĐT & XD huyện, Phòng NN & PTNT, UBND xã, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, Trung tâm y tế.
 • Cán bộ Ban QLDA tỉnh (Ban QLDA)

TÀI LIỆU

Advertisements

One response to “Hệ thống cấp nước nông thôn

 1. Bài viết rất hay, cảm ơn bạn nhiều

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s