Tài liệu

Dự án đáp ứng nhu cầu thông tin cho cộng đồng bằng việc soạn thảo các tài liệu thông tin, giáo dục và truyền thông về nâng cao nhận thức việc sử dụng nước sạch và bảo vệ nguồn nước.

Sau đây, bạn có thể tìm thấy các tài liệu thông tin, giáo dục và truyền thông mà Dự án đã phát triển và sử dụng nhằm thông tin và giáo dục cho các đối tượng chủ chốt về quản lý rác thải. Và bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu này mà đã được sử dụng trong các buổi hội nghịhội thảo như powerpoint, tài liệu phát…

HỘI THẢO & HỘI NGHỊ

CỘNG ĐỒNG & TRƯỜNG HỌC

PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG

  • Đoạn Video
  • Phim tài liệu
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s