Thủy lợi

HỒ CHỨA NƯỚC HÓC MÔN

Hồ chứa nước Hóc Môn (huyện Phù Mỹ) được xây dựng vào năm 2000 cung cấp nước tưới cho 104ha đất nông nghiệp ở xã Mỹ Châu và Mỹ Đức (gồm khoảng 3.000 hộ gia đình).  Đây là nguồn nước tưới duy nhất của xã Mỹ Châu nhưng hiện nay không đủ đáp ứng toàn bộ nhu cầu. Việc nâng cao đập và xây dựng một đập tràn mới của hồ chứa này sẽ vừa giúp tăng dung tích hồ cho mục đích tưới trong mùa khô vừa giúp điều chỉnh dòng nước trong mùa mưa tốt hơn và hạn chế lũ lụt ở hạ lưu.

Kế hoạch hồ chứa Hóc Môn sẽ bao gồm 4 hợp phần sau:

NÂNG CẤP HỒ CHỨA NƯỚC HÓC MÔN

  • Đập chính hiện tại sẽ được nâng cao thêm 3m, giúp tăng dung tích chứa của hồ thành 2,86 triệu m3;
  • Đập phụ hiện tại sẽ được cải tạo;
  • Một đập tràn mới và một bể tiêu năng bằng bê tông sẽ được xây dựng;
  • Cải tạo, nạo vét và mở rộng kênh mương và 83 công trình hiện có để bảo đảm gia tăng khả năng dẫn nước.

Việc cải tạo đập cũng sẽ cung cấp nước sạch cho người dân xã Mỹ Châu bằng nguồn nước thô lấy từ đập Hóc Môn. Công việc này bao gồm: trạm bơm nước thô và đường ống, hệ thống xử lý nước, khu chứa nước sạch, tuyến ống truyền tải và phân phối.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC / QUẢN LÝ THỦY LỢI CÓ SỰ THAM GIA (PIM)

Chiến lược phát triển năng lực tập trung vào 3 cấp độ: cấp độ cá nhân, cấp độ tổ chức và môi trường phát sinh khả năng.

Cần thiết hỗ trợ tất cả 3 cấp độ này để thúc đẩy phát triển năng lực bền vững: cấp độ cá nhân, cấp độ tổ chức và môi trường phát sinh khả năng.

* Các hoạt động

  • Xây dựng một chiến lược phát triển năng lực dài hạn và bền vững.
  • Thiết lập và hỗ trợ công việc cho nhóm cải thiện thể chế, nhóm này sẽ tổ chức các hoạt động tập huấn, mạng lưới và hỗ trợ các dự án thí điểm.
  • Cam kết và tham gia vào chương trình đào tạo dài hạn cho các lãnh đạo, người quản lý, nhóm cải thiện thể chế, cán bộ Ban quản lý dự án và các bên liên quan khác.
  • Tổ chức các hội thảo và các chuyến tham quan học tập trong nước và trong khu vực liên quan tới các thực tiễn tốt trong quản lý về cấp nước nông thôn, bao gồm nâng cao nhận thức, sự tham gia của khối tư nhân và cung cấp dịch vụ.

* Các nhóm mục tiêu

Sở NN&PTNT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, UBND huyện Phù Mỹ, Cán bộ thủy lợi thuộc Phòng NN&PTNT huyện, Công ty KTCTTL, Trạm khuyến nông, UBND xã, Cán bộ thủy lợi xã, Các HTXNN, Trạm Bảo vệ thực vật, Các lãnh đạo thôn.

TÀI LIỆU

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s