Hợp phần hệ thống CNNT

GIỚI THIỆU

Tại các khu công nghiệp hóa và đô thị hóa, môi trường bao gồm các nguồn nước truyền thống cho dân cư đô thị và nông thôn, đang phải chịu một sức ép rất lớn: nhu cầu về nước phục vụ các mục đích sinh hoạt và công nghiệp đang ngày càng tăng mạnh; nguồn nước mặt bao gồm sông, hồ, suối đã bị ô nhiễm do các loại rác thải sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp và nuôi trồng thủy sản đang được thải trực tiếp vào các nguồn tiếp nhận mà không qua xử lý

Nhằm đáp ứng sự thiếu nước sạch để sử dụng quanh năm của người dân, cần xây dựng một hệ thống cấp nước nông thôn cho người dân tại 7 xã của các huyện Phù CátTuy Phước là các khu vực đông dân cư và có khó khăn về nước ăn uống.

Ngoài ra, Hồ chứa Hóc Môn ở huyện Phù Mỹhiện nay không đủ đáp ứng toàn bộ nhu cầu. Việc nâng cao đập của hồ chứa này sẽ vừa giúp tăng dung tích hồ cho mục đích tưới trong mùa khô vừa giúp điều chỉnh dòng nước trong mùa mưa tốt hơn. Hai xã hưởng lợi là xã Mỹ Châu và Mỹ Đức.

Hai hợp phần chính về lĩnh vực này bao gồm:

MỤC TIÊU

Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân các xã thuộc 3 huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, tỉnh Bình Định thông qua việc cung cấp cơ sở vật chất có hiệu quả cả về thủy lợi và nước sạch, bao gồm phát triển năng lực, nâng cao nhận thức và các phương thức vận hành & bảo dưỡng.

THÁCH THỨC

  • Sự thiếu nước sạch cho người dân sử dụng trong cả 2 mùa khô và mùa mưa tại tỉnh Bình Định.
  • Những khó khăn trong việc vận hành và bảo dưỡng các hệ thống cấp nước và thủy lợi cũng như bảo đảm các nguồn tài chính bền vững.
  • Các thách thức đối với việc tổ chức các chiến dịch tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng có tác động cụ thể đối với hành vi của người dân và đối với việc quy hoạch, lập kế hoạch tại địa phương.
  • Thiếu hụt kiến thức và kỹ năng của các cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm đối với việc quy hoạch, quản lý và theo dõi.

ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI

Đối tượng hưởng lợi của công trình Cấp nước sinh hoạt bao gồm người dân và các đơn vị liên đến những vùng sau đây:

  • Huyện Phù Cát: Xã Cát Thắng, Cát Chánh, Cát Nhơn, Cát Tiến và Cát Tường
  • Huyện Tuy Phước: Xã Phước Thắng, Phước Hòa

Đối tượng hưởng lợi của công trình Nâng cấp Hồ chứa nước Hóc Môn bao gồm toàn bộ dân cư các xã Mỹ Châu và Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ.

CÁC CƠ QUAN, BAN NGÀNH VÀ TỔ CHỨC LIÊN QUAN

 Trung tâm NS & VSMT NT quốc gia ; Sở Kế hoạch và Đầu tư (DPI) ; Cơ quan phát triển Bỉ (BTC)Ban Quản lý Dự án tỉnh (BQLDA)Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) ; Bộ Xây dựng (Bộ XD) ; Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNN) ; Uỷ Ban nhân dân tỉnh (UBND) ; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ; Đoàn Thanh niên Việt Nam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s