Kế hoạch xử lý chất thải rắn

GIỚI THIỆU

Các công trình hạ tầng phù hợp được cung cấp cho việc xử lý chất thải rắn cho các khu vực mục tiêu của 4 huyện được lựa chọn (Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn) với việc thiết lập các phương thức vận hành và bảo dưỡng thích hợp bao gồm việc sẵn có các nguồn vốn để vận hành và bảo dưỡng các hệ thống này trong điều kiện tốt. Hai hoạt động chính bao gồm:

QUY HOẠCH CHI TIẾT QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CỦA HUYỆN VÀ XEM XÉT CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ VỀ THU GOM CHẤT THẢI RẮN CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH

Quy hoạch tổng thể về quản lý chất thải rắn của tỉnh (QHTTCTRT) hiện nay cần được xem xét nhằm bảo đảm rằng nó sẽ đưa đến một chiến lược đúng đắn cho các huyện mục tiêu của Dự án. Việc xem xét này, dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế có thể được xem như là một chiến lược chất thải rắn nhằm giảm thiểu lượng rác thải sẽ mang đến bãi chôn lấp. Và dẫn đến một kết luận là Dự án sẽ nhóm một số huyện để họ sử dụng cùng một bãi chôn lấp khi xét tính hiệu suất về chi phí, khả năng tiếp cận, khoảng cách vận chuyển và cộng đồng dân cư mục tiêu.

Hiện nay, các cơ quan liên quan đang phát triển Quy hoạch tổng thể về quản lý chất thải rắn của 4 huyện. Việc quy hoạch này cũng sẽ bao gồm việc phát triển các giải pháp về chất thải rắn có thể lựa chọn cho các khu vực nông thôn, chẳng hạn việc tái chế rác thải và sản xuất phân vi sinh.

Đầu tư việc xử lý chất thải

Bước 2, việc đầu tư xử lý chất thải rắn tập trung vào chiến lược chất thải rắn nhằm giảm thiểu lượng rác thải sẽ mang đến bãi chôn lấp. Một phần quan trọng trong chiến lược này là phân loại rác tại nguồn. Những cuộc nghiên cứu của dự án về thành phần rác sinh hoạt gồm 15 % rác tái chế, 25% rác không phân hủy sinh học và 60% rác phân hủy sinh học.

Chỉ có 25% rác không phân hủy sinh học phải mang đến bãi chôn lấp. Rác tái chế sẽ được những người ve chai tiến hành thu gom. Bạn sẽ không chi trả cho công việc thu gom này, những người nhặt ve chai có thể kiếm được thu nhập từ công việc thu gom rác thải bằng việc bán các vật liệu đã thu gom cho những điểm thu mua phế liệu hoặc các công ty tái chế. Rác phân hủy sinh học sẽ được xử lý tại địa phương, thông qua việc làm thức ăn cho động vật, sản xuất phân vi sinh, sản xuất ấu trùng ruồi lính đen (RLĐ), trùng đỏ…

Hiện nay, các bãi rác tự phát ở các huyện mục tiêu gây tác hại đến con người và môi trường. Vì vậy, Dự án xem xét đến việc xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh theo các quy định hợp vệ sinh.

Nên nhớ rằng, việc bảo dưỡng bãi chôn lấp hợp vệ sinh đòi hỏi tốn rất nhiều tiền. Vì vậy, phí thu gom yêu cầu sự đóng góp của các hộ dân được lợi từ bãi chôn lấp này. Phí này cũng sẽ bao gồm việc thu gom chất thải rắn. Phí thu gom này có thể duy trì thấp nếu lượng rác thải mang đến bãi chôn lấp ít hơn.

Việc xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh, Dự án sẽ hướng dẫn thiết kế chi tiết về bãi chôn lấp phù hợp nhất. Dựa vào kết quả Quy hoạch tổng thể về quản lý chất thải rắn của 4 huyện và dự toán theo thiết kế chi tiết, Ban chỉ đạo sẽ quyết định đưa bãi chôn lấp nào vào Dự án.

                                                   Bãi rác tự phát ở tỉnh Bình Định

TÀI LIỆU

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s