Chiến lược chất thải của dự án

Chiến lược xử lý chất thải rắn cho các huyện:

Quản lý chất thải rắn tổng hợp

Quản lý chất thải rắn tổng hợp (QLCTRTH) là một chương trình toàn diện từ ngăn ngừa, tái chế, tái sử dụng, sản xuất phân compost và đổ bỏ chất thải. Một hệ thống QLCTRTH được xem là hiệu quả khi ngăn ngừa, tái chế, và quản lý chất thải rắn theo hướng bảo vệ sức khỏe con người và môi trường hiệu quả nhất. QLCTRTH đánh giá các nhu cầu và điều kiện của địa phương, sau đó lựa chọn và kết hợp các hoạt động quản lý chất thải rắn sao cho phù hợp nhất với các điều kiện này. Các hoạt động QLCTRTH chủ yếu là ngăn ngừa, tái chế và sản xuất phân compost, thiêu đốt và đổ bỏ tại các bãi chôn lấp được thiết kế, xây dựng và quản lý một cách phù hợp.

THÔNG TIN CHI TIẾT:

Những cuộc nghiên cứu của dự án về rác sinh hoạt ở tỉnh Bình Định có thể được chia thành 3 loại chính:

  • 15 % rác tái chế
  • 60% rác phân hủy sinh học
  • 25% rác không phân hủy sinh học

Mỗi loại rác thải sẽ được xử lý theo từng loại riêng, có nghĩa là phân loại rác thải của bạn tại nguồn rất cần thiết!


Tái chế là một loạt các công đoạn trong đó vật liệu đã sử dụng được sản xuất lại và bán lại như là một sản phẩm mới (kim loại, giấy loại, giấy các tông, gỗ, chất dẻo, thủy tinh…). Như chúng ta đã biết, ở Việt Nam những vật liệu có thể tái chế sẽ được những người ve chai tiến hành thu gom. Bạn sẽ không chi trả cho công việc thu gom này, những người nhặt ve chai có thể kiếm được thu nhập từ công việc thu gom rác thải bằng việc bán các vật liệu đã thu gom cho những điểm thu mua phế liệu hoặc các công ty tái chế.

Ở Việt Nam thành phần của rác thải thường bao gồm một tỷ lệ lớn chất phân hủy sinh học (chiếm 60%), phần lớn được người dân hoặc người lấy nước cơm thu gom. Phần rác phân hủy sinh học khác sẽ được xử lý tại địa phương, thông qua việc làm thức ăn cho động vật, sản xuất phân vi sinh, sản xuất ấu trùng ruồi lính đen (RLĐ), trùng đỏ… Nếu tất cả rác phân hủy sinh học được xử lý tại địa phương thì sẽ giảm được 60% lượng rác thải mang đến bãi chôn lấp. Việc này sẽ giảm chi phí đáng kể (như chi phí cho việc xử lý rác ở bãi chôn lấp hoặc chi phí vận chuyển).

                          

Sản xuất phân vi sinh        Ấu trùng ruồi lính đen                   Trùng đỏ

Sau khi phân loại rác tại nguồn, chỉ có loại rác không thể tái sử dụng, không thể tái chế hoặc không phân hủy sinh học thì những loại rác thải này được để lại và sẽ được thu gom sau đó vận chuyển đến nơi xử lý. Nếu việc phân loại rác tại nguồn được phân loại theo đúng cách thì chỉ có 25% loại rác này được để lại và vận chuyển đến bãi chôn lấp.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo những cuốn tài liệu sau đây:

Tài liệu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s