Hợp phần CTR

GIỚI THIỆU

Đi kèm với quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, số lượng rác thải tăng nhanh chóng. Nếu việc quản lý thu gom rác thải không được cải thiện, các khu vực đông dân cư nhất của tỉnh Bình Định, bao gồm các khu vực đô thị phát triển nhanh chóng sẽ phải đối mặt với các vấn đề lớn về môi trường trong tương lai không xa. Để cải thiện tình hình, đã có 3 hoạt động chính được xác định trong lĩnh vực này:


THÁCH THỨC

  • Thiếu tầm nhìn dài hạn về cách thức quản lý hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn.
  • Nhu cầu về trang thiết bị hạ tầng cho việc thu gom và xử lý chất thải rắn, nhất là tại các khu vực đô thị.
  • Những khó khăn trong việc thiết lập một hệ thống thu gom rác thải toàn diện, có hiệu suất và hiệu quả về chi phí và cung cấp các nguồn lực cần thiết cho việc vận hành tiếp theo một cách hiệu quả.
  • Các thách thức đối với việc tổ chức các chiến dịch nâng cao có tác động cụ thể đối với hành vi của người dân.
  • Thiết lập chiến lược chất thải rắn nhằm giảm thiểu lượng rác thải sẽ mang đến bãi chôn lấp.

ĐỐI TƯỢNG

Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân các xã thuộc 4 huyện của tỉnh Bình Định (Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn) thông qua việc cung cấp kế hoạch quản lý rác thải rắn, bao gồm phát triển năng lực, nâng cao nhận thức và các phương thức vận hành & bảo dưỡng.

ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI

Đối tượng hưởng lợi của tiểu dự án quản lý chất thải rắn bao gồm người dân và các đơn vị liên đến những vùng sau đây:

  • Huyện An Nhơn: Thị trấn Bình Định & thị trấn Đập Đá;  Các xã Nhơn Thành, Nhơn Hưng, Nhơn Lộc, Nhơn Hòa, Nhơn Tân và Nhơn Thọ
  • Huyện Tây Sơn: Thị trấn Phú Phong; Các xã Tây Phú, Tây Xuân và Bình Nghi
  • Huyện Phù Mỹ: Thị trấn Bình Dương & thị trấn Phù Mỹ ; Cụm dân cư Đèo Nhông
  • Huyện Hoài Nhơn: Thị trấn Bồng Sơn ; Các xã Hoài Đức, Hoài Mỹ, Hoài Hương, Hoài Tân và Hoài Xuân

CÁC CƠ QUAN, BAN NGÀNH VÀ TỔ CHỨC LIÊN QUAN

Chi cục Bảo vệ môi trường (CCBVMT); Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KH&ĐT) ; Cơ quan phát triển Bỉ (BTC) ; Ban Quản lý Dự án tỉnh (BQLDA)Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) ; Bộ Xây dựng (Bộ XD) ; Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNN) ; Uỷ Ban nhân dân tỉnh (UBND) ; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ; Đoàn Thanh niên Việt Nam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s