Category Archives: Công trình cấp nước

Nghiệm thu gói thầu số 02-XL thuộc công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát

Ngày 19/3/2013, Trung tâm NS&VSMT NT đã tổ chức nghiệm thu gói thầu số 02-XL “Trạm bơm tăng áp” thuộc công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát. Đây là một trong những gói thầu quan trọng quyết định thời gian hoàn thành của toàn bộ công trình.

Tham gia buổi nghiệm thu có đại diện chủ đầu tư – Trung tâm NS&VSMT NT, Cơ quan Phát triển Bỉ – BTC, Ban QLDA tỉnh, nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát, và đại diện các xã hưởng lợi. Tại buổi nghiệm thu, nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát và chủ đầu tư trình bày báo cáo kết quả thực hiện, sau đó đại diện cộng đồng tham gia nhận xét về tiến độ thi công. Các bên đều đánh giá cao tiến độ và chất lượng thi công, thống nhất nghiệm thu và bàn giao công trình.

Acceptance Meeting - March 2013

Nhìn chung, công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng. 11 gói thầu bao gồm mạng lưới đường ống nước sạch, tuyến ống truyền tải, hệ thống điện và trạm bơm tăng áp đã hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao. Riêng gói thầu 01-XL “Nhà máy xử lý nước, 04 trạm bơm cấp 1 và đường ống nước thô” vẫn chưa hoàn thành do gói thầu 02a-HH (gói thầu thiết bị) chưa được triển khai lắp đặt.

Dự kiến công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát với công suất 5.600m3/ngày sẽ hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 7/2013. Trong năm đầu tiên, Trung tâm NS&VSMT NT sẽ thực hiện đấu nối cho khoảng 2.400 hộ gia đình, dự kiến sẽ đấu nối cho toàn bộ 14.000 hộ gia đình trong khu vực hưởng lợi đến năm 2018. Ngoài ra, công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát cũng sẽ cấp nước cho xã Phước Quang, do công trình cấp nước hiện nay của xã không đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Advertisements

Hội thảo thẩm tra Đề án Mô hình quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát

Ngày 01/2/2013, Ban QLDA tỉnh đã tổ chức hội thảo thẩm tra Đề án Mô hình quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát. Đề án do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn lập trong khuôn khổ Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định, và được thẩm tra bởi Viện Nghiên cứu Nước và Môi trường Đông Nam Á. Tư vấn thẩm tra bao gồm ông Nguyễn Công Thành và ông Nguyễn Đình Ninh.

Tham dự hội thảo có đại diện của UBND tỉnh, Sở Tài chính, UBND các huyện Phù Cát và Tuy Phước, UBND 7 xã hưởng lợi và Ban QLDA tỉnh.

Mở đầu hội thảo, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trình bày Đề án Mô hình quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát. Mô hình được xây dựng theo hướng có sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý. Đề án trình bày tổng quan về công trình, đồng thời đề ra các biện pháp giúp cán bộ quản lý và vận hành giảm thiểu, loại bỏ và ngăn ngừa ô nhiễm trong quá trình cấp nước, kiểm soát các mối nguy cho sức khỏe con người trong quá trình phân phối nước từ nhà máy xử lý cho đến người dùng nước.

Sau phần trình bày Đề án của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Viện Nghiên cứu Nước và Môi trường Đông Nam Á trình bày kết quả thẩm tra Đề án.

RWS Workshop - Feb 2013

Theo kết quả thẩm tra, Mô hình quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát phù hợp với khung pháp lý hiện hành và thực tiễn cấp nước nông thôn. Tư vấn thẩm tra cũng đề xuất một số khuyến nghị về cơ chế tài chính và đấu nối hộ gia đình nhằm làm hoàn chỉnh hơn Đề án do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đề xuất.

Sau khi hoàn chỉnh Đề án Mô hình dựa trên kết quả thẩm tra và ý kiến góp ý của các bên tại hội thảo, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sẽ trình Đề án cho Sở NN&PTNT xem xét và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Chuyến đi học tập kinh nghiệm tại các Trung tâm Nước miền Nam

Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Định và một số đơn vị có liên quan đến công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát đã đi thăm 3 Trung tâm Nước ở miền Nam trong thời gian từ ngày 22 – 29/7/2012. Qua chuyến đi này, đoàn sẽ vận dụng các bài học kinh nghiệm từ các đơn vị đến thăm vào quá trình xây dựng mô hình quản lý công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát.

Tháng 6/2012, dự án đã hoàn thành hoạt động Đánh giá năng lực tổ chức – thể chế. Hoạt động này được hỗ trợ thực hiện bởi Tư vấn T&C. Căn cứ kết quả hoạt động này, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Định đã lập Đề án mô hình quản lý công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát có sự tham gia của các bên liên quan.

Sau đó, được sự hỗ trợ của Ban QLDA tỉnh, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Định đã tổ chức một chuyến đi học tập kinh nghiệm đến một số Trung tâm Nước hiện đang áp dụng mô hình quản lý, khai thác và vận hành công trình tương tự. Tham gia chuyến đi có 22 đại biểu đến từ UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Ban QLDA tỉnh, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Định, UBND huyện Phù Cát và Tuy Phước, và UBND các xã hưởng lợi. Đoàn đã đến thăm các đơn vị sau:

 • Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Bà Rịa – Vũng Tàu;
 • Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Thuận;
 • Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Trà Vinh.

Sau chuyến đi, Trung tâm Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Định sẽ viết báo cáo kết quả chuyến đi, bao gồm thông tin về các đơn vị đến thăm, và các bài học kinh nghiệm sẽ vận dụng cho mô hình quản lý công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát. Dự kiến đến tháng 9/2012, dự án sẽ phối hợp với Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Định tổ chức hội thảo nhằm giới thiệu mô hình quản lý công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát.

TƯ LIỆU: Khởi công xây dựng Nhà máy cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát

Ngày 24/02/2012, lễ khởi công Công trình cấp nước sinh hoạt Phù Cát chính thức diễn ra tại xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Bên cạnh đó, Ban QLDA Cấp nước & Vệ sinh tỉnh đã tổ chức các hội thảo để có được sự thống nhất và cam kết về khung thể chế-tổ chức cho việc quản lý, vận hành và bảo dưỡng Nhà máy cấp nước sinh hoạt Phù Cát trong tương lai.

Nếu bạn không có thời gian đọc tất cả tài liệu về Nhà máy cấp nước sinh hoạt Phù Cát. Vui lòng xem đoạn tư liệu này.

Hãy tận hưởng!

Hội thảo Đánh giá năng lực thể chế – tổ chức có sự tham gia về quản lý cấp nước nông thôn

Ngày 15 tháng 6, Ban QLDA Cấp nước & Vệ sinh tỉnh và đơn vị tư vấn T&C tổ chức hội thảo Đánh giá năng lực thể chế – tổ chức để thống nhất về bố trí sắp xếp thể chế, vai trò, trách nhiệm và khuyến nghị do tư vấn nêu ra cho các bên liên quan về công tác quản lý và vận hành nhà máy cấp nước sinh hoạt nông thôn Phù Cát – Tuy Phước.

Tham dự hội thảo có đại diện các Sở, ban ngành và các cấp khác nhau (như Sở Tài chính, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Y tế, Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn, UBND các huyện và UBND các xã) và bao gồm bài trình bày của tư vấn của công ty T&C cũng như các cuộc thảo luận có sự tham gia và tương tác cao để có được sự thống nhất và cam kết đầy đủ của tất cả các bên liên quan về báo cáo Đánh giá năng lực thể chế – tổ chức cuối cùng.

Trong các cuộc thảo luận, các đại biểu đã đưa ra những ý kiến hữu ích, trao đổi các ý kiến và góp ý về nội dung của báo cáo Đánh giá năng lực thể chế – tổ chức. Các đại biểu đã đạt được sự đồng thuận về bốn vấn đề chính đã nêu trong báo cáo như sau:

 • Cơ chế phối hợp giữa tất cả các bên liên quan của các cấp khác nhau
 • Những thách thức/khó khăn chính trong quản lý cấp nước nông thôn
 • Vai trò & trách nhiệm của từng bên liên quan
 • Các khuyến nghị mà tư vấn T&C đã trình bày cho từng bên liên quan

Hội thảo diễn ra rất thành công và tất cả các bên liên quan tham gia vào việc bố trí sắp xếp thể chế tổ chức về quản lý và vận hành nhà máy cấp nước sinh hoạt nông thôn Phù Cát – Tuy Phước. Các đại biểu đã nhất trí, ủng hộ và cam kết sẽ thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình. Tư vấn của công ty T&C sẽ hiệu chỉnh lại báo cáo cuối cùng và sẽ gửi báo cáo này cho Ban QLDA tỉnh và các bên liên quan khác. Báo cáo cuối cùng này sẽ được xem như là tiền đề xây dựng chiến lược năng lực cho hợp phần cấp nước nông thôn của dự án, và chiến lược này sẽ được hoàn thiện trong tháng 8 năm 2012.

Hình ảnh hội thảo …

Thăm dò ý kiến “Về việc sử dụng Nước sạch”

Hôm nay, Dự án đưa ra một cuộc thăm dò ý kiến với chủ đề là “Tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch”. Xin cho chúng tôi biết bạn sử dụng nước sạch cho những trường hợp nào sau đây:

 • Uống
 • Rửa rau, cá… trước khi nấu
 • Khử trùng vết thương
 • Tắm, gội đầu
 • Đánh răng
 • Rửa chén bát
 • Rửa rau, hoa quả… trước khi ăn
 • … và thêm những trường hợp khác nếu bạn muốn

Bạn có thể xem thêm thông tin trong cẩm nang của Dự án “Nước là sự sống”.

Chúng tôi rất mong nhận được sự trả lời của bạn!

Xây dựng mô hình quản lý công trình cấp nước nông thôn tại hai huyện Phù Cát & Tuy Phước.

Vào ngày 06 tháng 4 năm 2012, Ban QLDA tỉnh cùng với Công ty Tư vấn T&C đã tổ chức hội thảo Đánh giá năng lực thể chế-tổ chức quản lý cấp nước nông thôn (CNNT) để thảo luận vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc xây dựng mô hình quản lý công trình cấp nước nông thôn tại huyện Phù Cát và Tuy Phước.

Ngày 24 tháng 2, Ban QLDA tỉnh đã bắt đầu khởi công xây dựng công trình CNNT. Do đó, dự án cần lôi cuốn sự tham gia của tất cả các bên liên quan để làm rõ năng lực, vai trò và trách nhiệm của họ trong việc quản lý công trình cấp nước nông thôn. Điều này sẽ góp phần vào việc trả phí nước của người sử dụng một cách bền vững, về chất lượng và độ tin cậy của dịch vụ cấp nước, và về vận hành và bảo dưỡng của công trình CNNT.

Để đảm bảo sự cam kết hoàn toàn của tất cả các bên liên quan, Ban QLDA tỉnh đã mời Công ty Tư vấn T&C đánh giá năng lực thể chế-tổ chức có sự tham gia của các bên liên quan chính (là UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở TN & MT, Sở NN & PTNT, Trung tâm NS & VSMT NT, UBND các huyện và xã), kết quả thực hiện và quy trình chính liên quan đến việc quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình CNNT.

Tại hội thảo, Công ty Tư vấn T&C đã trình bày dự thảo mô hình quản lý công trình CNNT tại hai huyện Phù Cát – Tuy Phước cùng với các khuyến nghị cho tất cả các bên liên quan. Những người tham gia đã chia nhóm thảo luận về những khuyến nghị này và đóng góp thêm ý kiến cho tư vấn. Tư vấn sẽ thu thập tất cả những đề xuất này và hoàn chỉnh báo cáo cuối cùng. Công ty Tư vấn T&C sẽ đề xuất các khuyến nghị và định hướng chiến lược quản lý công trình CNNT tại hai huyện Phù Cát – Tuy Phước hiệu quả với sự thống nhất của tất cả các bên liên quan. Báo cáo cuối cùng này sẽ gửi cho Ban QLDA tỉnh và các bên liên quan góp ý.

Hội thảo cuối cùng sẽ được tổ chức vào tháng tới nhằm thảo luận các khuyến nghị và đạt được sự cam kết của các bên liên quan.

Hình ảnh hội thảo …

Lễ khởi công Công trình cấp nước nông thôn Phù Cát

Ngày 24/02/2012, lễ khởi công Công trình cấp nước nông thôn Phù Cát chính thức diễn ra tại xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Tham dự buổi lễ gồm có đồng chí Hồ Quốc Dũng – Phó Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân tỉnh và đại diện nhà tài trợ Vương quốc Bỉ ông Pierre Dulieu, Trưởng đại diện BTC tại Việt Nam.

Lễ khởi công Công trình cấp nước nông thôn Phù Cát đánh dấu một mốc quan trọng cho sự hợp tác song phương Việt – Bỉ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở các xã thuộc 6 huyện của tỉnh Bình Định (Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước & Tây Sơn) thông qua việc cung cấp cơ sở vật chất có hiệu quả về nước sạch.

Công trình cấp nước nông thôn Phù Cát đã được UBND tỉnh phê duyệt với công suất 5,6 nghìn m³ mỗi ngày. Nhiệm vụ chính của công trình này là cung cấp nước sạch cho 84.000 hộ gia đình ở 05 xã của huyện Phù Cát và 02 xã của huyện Tuy Phước.

Việc đầu tư cho công trình cấp nước là 117 tỷ đồng bao gồm: 73 tỷ đồng từ chính phủ Bỉ, 26 tỷ đồng từ tỉnh Bình Định, 9 tỷ đồng từ huyện Phù Cát, 3 tỷ đồng từ huyện Tuy Phước và 6 tỷ đồng từ đóng góp của người dân.

Chất lượng nước sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn đề ra của Bộ Y tế. Nước sạch sẽ cung cấp cho người dân ở các xã mục tiêu của dự án 24 giờ mỗi ngày. Các công trình bao gồm bốn giếng khoan, một trạm xử lý nước: 7,5 nghìn m², một trạm bơm tăng áp: 2,5 nghìn m², tuyến ống phân phối: 189km. Tất cả các công trình xây dựng này cần được hoàn thành trong tháng 6 năm 2013.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Quốc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo rằng công trình cấp nước này không chỉ phục vụ mục đích công cộng, nhưng nó phục vụ như là một biểu tượng cho sự hợp tác hiệu quả và lâu dài giữa chính phủ Bỉ và chính phủ Việt Nam.

Nhiều hình ảnh…