Category Archives: Rác hữu cơ

Triển khai thực hiện các hoạt động Nâng cao nhận thức

Trong tháng 10 và 11/2012, nhiều hoạt động Nâng cao nhận thức đã được triển khai tại các huyện trong vùng dự án. Nội dung của các hoạt động này là về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch (thực hiện ở các huyện Phù Cát và Tuy Phước) và quản lý chất thải rắn (thực hiện ở các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn và thị xã An Nhơn).

Cụ thể, các hoạt động này nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng nước sạch, bảo vệ tài nguyên nước và tầm quan trọng của việc tiết giảm, thu gom, xử lý và tái chế rác thải. Như vậy, người dân sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm và có hành vi đúng đắn về việc sử dụng nước sạch tiết kiệm cũng như xử lý rác thải.

Đối tượng của các hoạt động này là UBND huyện, UBND xã, Hội Phụ nữ các cấp, người dân địa phương, giáo viên và học sinh các trường THCS và trường Tiểu học trong vùng dự án. Một số hoạt động điển hình đã được tổ chức như:

 • Ở trường học: tổ chức một số cuộc thi, trò chơi, diễn kịch hoặc lồng ghép vào tiết chào cờ đầu tuần …
 • Ở cấp thôn: tổ chức họp dân, hoạt động của hội phụ nữ, …
Huyện Phù Mỹ

Huyện Phù Mỹ

Advertisements

Hội thảo nhân rộng Cơ chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định

 Được sự thống nhất của UBND tỉnh, ngày 30/7/2012, Ban QLDA Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định đã tổ chức hội thảo nhân rộng Cơ chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tham dự hội thảo có các đại biểu đến từ 11 huyện/thị xã/thành phố và các sở, ngành có liên quan ở tỉnh. Tư vấn hỗ trợ hội thảo gồm Tiến sĩ Tim McGrath và Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu.

Hội thảo do ông Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chủ trì. Tham dự hội thảo có các đại biểu đến từ các sở, ngành cấp tỉnh liên quan đến công tác quản lý và điều phối việc thực hiện Quy hoạch chi tiết quản lý chất thải rắn của huyện, và các đại biểu đến từ UBND và Phòng Tài nguyên và Môi trường của 11 huyện/thị xã/thành phố (thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và 9 huyện) của tỉnh Bình Định.

Mục tiêu chính của hội thảo là nhân rộng Cơ chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt từ 4 huyện/thị xã trong vùng dự án (Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn) ra toàn bộ 11 huyện/thị xã/thành phố của tỉnh. Tại hội thảo, Ban QLDA tỉnh đã trình bày nội dung của Cơ chế phối hợp, đồng thời tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu để hoàn thiện Cơ chế này.

Sau hội thảo, Cơ chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt sẽ được trình UBND tỉnh phê duyệt và ban hành.

Quy hoạch chi tiết quản lý chất thải rắn của 04 huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn.

Được sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn EP&T và Ban QLDA tỉnh, trong năm 2011 các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn đã tiến hành lập Quy hoạch chi tiết quản lý chất thải rắn (Quy hoạch) của huyện. Đến tháng 01/2012, UBND các huyện đã ra quyết định phê duyệt các bản quy hoạch này.

Mục tiêu chính của Quy hoạch là định hướng cho một chiến lược toàn diện về thu gom, xử lý và tiêu hủy tất cả chất thải rắn phát sinh trên địa bàn bốn huyện nêu trên trong thời gian từ năm 2011 đến 2025. Đính kèm Quy hoạch là các bản Kế hoạch hành động 5 năm đầu tiên.

Trong quá trình lập Quy hoạch của huyện, nhằm tìm kiếm giải pháp quản lý chất thải rắn cụ thể cho từng huyện, các bên cũng đã tiến hành khảo sát, đánh giá một số nội dung như sau:

 • Khung quy định, chính sách của các cấp (trung ương, tỉnh và huyện);
 • Năng lực (tài chính, nhân lực và vật lực) của các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ hoặc các tổ chức tư nhân (chủ yếu là ở cấp huyện) liên quan đến quản lý chất thải rắn;
 • Đặc tính của chất thải (nguồn phát sinh, loại rác thải, cách thức xử lý …) tại từng huyện.

Quy hoạch của huyện định hướng cho một chiến lược quản lý chất thải rắn tổng hợp dựa trên nguyên lý 3T (Tiết giảm, Tái chế và Tái sử dụng), thông qua các hoạt động phân loại tại nguồn, làm compost và các công nghệ tái chế khác. Tuy nhiên, trong bối cảnh ở hầu hết các tỉnh/thành khác của Việt Nam, các dự án thử nghiệm, thí điểm thực hiện thu gom rác sau phân loại đều bị thất bại, nên chủ trương của Quy hoạch quản lý chất thải rắn của huyện là phân loại và xử lý rác tại nguồn, như làm compost và bán rác tái chế cho những người thu mua ve chai.

Các bản Quy hoạch và Kế hoạch hành động 5 năm đầu tiên của các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ và Tây Sơn là những tài liệu được tách riêng. Riêng đối với huyện An Nhơn thì Kế hoạch hành động nằm chung trong Quy hoạch.

Hiện nay, dự án đang triển khai thực hiện các Quy hoạch.

Sau khi Quy hoạch được phê duyệt, Ban QLDA tỉnh nhận thấy cần thiết phải thực hiện một số nội dung công việc sau:

 • Các bên có liên quan nắm rõ tầm quan trọng của việc bố trí thể chế và phối hợp trong công tác quản lý chất thải rắn;
 • Các bên có liên quan rà soát vai trò và trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan;
 • Các bên có liên quan thống nhất về bố trí thể chế quản lý chất thải rắn cho 4 huyện của dự án.

Dự án đã thuê một tổ chuyên gia tư vấn thực hiện các nội dung công việc nêu trên nhằm đảm bảo đạt được sự đồng thuận về bố trí thể chế từ các cấp có thẩm quyền (về lập kế hoạch và ngân sách, quản lý dữ liệu, hệ thống giám sát và đánh giá, vv…). Dự án đã xây dựng một cơ chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt, hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt. Dự kiến cơ chế phối hợp này sẽ được triển khai thực hiện từ tháng 6/2012.

Kết quả thăm dò ý kiến: “Anh chị xử lý như thế nào với rác phân hủy sinh học của mình?”

Trong những tuần qua, bạn đọc đã điền vào phần thăm dò ý kiến “Anh chị xử lý như thế nào với rác phân hủy sinh học của mình?”. Trong bài này, chúng tôi xin đưa ra một số nội dung về việc xử lý rác phân hủy sinh học như sau:

 • Làm phân compost: 27%
 • Bỏ vào thùng rác: 18%
 • Làm thức ăn cho động vật: 27%
 • Sử dụng thùng rác hữu cơ hoặc thùng sinh học: 18%
 • Khác: 10%

Nếu chúng ta nhìn vào 04 nội dung nêu trên, một vấn đề mà chúng ta có thể thấy nằm ở nội dung thứ ba. Đó là người dân bỏ rác phân hủy sinh học vào thùng rác. Và tại sao đây là một vấn đề?

Vâng, nếu bạn bỏ rác phân hủy sinh học của mình vào thùng rác, rác này sẽ được vận chuyển đến bãi chôn lấp. Có nghĩa là công ty quản lý rác thải phải trả chi phí cao cho công việc này, vì họ phải thu gom, vận chuyển và xử lý rác thái. Thông thường một tỷ lệ đáng kể rác phân hủy sinh học này dễ dàng làm đầy bãi chôn lấp, mà điều này xảy ra với hai lý do: thứ nhất, rác phân hủy sinh học chiếm rất nhiều không gian của bãi chôn lấp và sản xuất khí mê-tan, khí gây hiệu ứng nhà kính chịu trách nhiệm cho sự thay đổi khí hậu. Chúng ta biết rằng để xây dựng và vận hành các bãi chôn lấp thì rất tốn kém; ngay cả các bãi chôn lấp hợp vệ sinh thì không tốt cho môi trường. Vì vậy, chúng ta nên giảm lượng rác thải chuyển đến bãi chôn lấp. Thứ hai, rác phân hủy sinh học có thể được tái sử dụng và tái chế thành những sản phẩm có giá trị, ví dụ như làm phân compost. Khi phân compost được bón thì nó sẽ làm giàu chất dinh dưỡng cho đất.

Ba nội dung còn lại là các giải pháp tốt để xử lý rác phân hủy sinh học của bạn:

 • Làm thức ăn cho động vật là giải pháp dễ nhất cho những người chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, hầu hết người nông dân đều là những người chăn nuôi gia súc, gia cầm, và họ mua rác nhà bếp từ những nhà hàng và các hộ gia đình không chăn nuôi để làm thức ăn cho gia súc và gia cầm của họ, và rác nhà bếp này phải tươi và vệ sinh vì an toàn thực phẩm rất là quan trọng (ví dụ: thức ăn cho gia súc, gia cầm phải được nấu chín khoảng 2 tiếng đồng hồ trước khi cho động vật ăn).
 • Làm phân compost là quá trình phân hủy sinh học rác hữu cơ (đặc biệt là rác vườn) được phân hủy tự nhiên bởi vi khuẩn, nấm và các sinh vật khác. Kết quả cuối cùng là phân compost được sử dụng làm cho đất thêm màu mỡ.
 • Thùng rác hữu cơ hoặc thùng sinh học là những thùng lưu trữ rác thải khi bạn bỏ rác vào thùng. Thùng rác hữu cơ được sử dụng cho việc ủ phân tại nhà, trong khi đó thùng sinh học được sử dụng với mục đích kinh doanh như nuôi ấu trùng Ruồi lính đen. Vì kết cấu của cả hai thùng rác này, lượng rác phân hủy sinh học bỏ vào thùng biến mất trong một khoảng thời gian, vì thường là ủ phân sinh học ưa nhiệt. Ở một số khu vực, như Việt Nam, rác thải trong thùng rác hữu cơ có thể phân hủy rất nhanh, vì ấu trùng Ruồi lính đen làm tăng nhanh quá trình phân hủy chúng.

Nhìn vào kết quả của cuộc thăm dò ý kiến, chúng tôi có thể hài lòng với những gì mà các bạn đang xử lý rác hữu cơ của mình. Tuy nhiên, các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng đọc 3 cẩm nang sau:

Khi đọc cẩm nang của chúng tôi với ba công nghệ xử lý rác hữu cơ khác nhau (thùng rác hữu cơ, thùng sinh học và làm phân compost) giúp các bạn cách xử lý rác hữu cơ tốt hơn.

Một nữ sinh viên Pháp thực hiện nghiên cứu về cách xử lý rác thải của người dân trên địa bàn tỉnh Bình Định

Trong 4 tháng qua, một nữ sinh viên Pháp – tên là Mikaela Le Meur đã thực hiện nghiên cứu thực địa về cách xử lý rác thải của người dân tại hai khu vực mục tiêu của dự án. Mục đích của cô là để có được nhiều thông tin và hoàn toàn hiểu được sự nhận thức của người dân về cách xử lý chất thải nói chung. Cuộc nghiên cứu này bao gồm các câu hỏi như “Người dân làm gì với chất thải của họ? Làm thế nào để người dân hiểu được các dịch vụ thu gom chất thải? Người dân có phân loại rác thải tại nguồn không? Các hộ gia đình làm gì với rác tái chế? Người dân làm gì với rác hữu cơ ? Ô nhiễm là một vấn đề nghiêm trọng ở các thị trấn này phải không? Loại ô nhiễm nào phổ biến ở địa phương và làm thế nào để đối phó chúng?”

Đối với nghiên cứu của mình, cô đã dành 27 ngày để đi thực địa ở thị trấn Bình Định (huyện An Nhơn) và 18 ngày ở thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn). Tại các thị trấn này, cô đã có những cuộc thảo luận dài và thân mật với nhiều người từ các thành phần khác nhau, chẳng hạn nói chuyện với người nhặt ve chai, giáo viên, người thu gom rác thải và các cán bộ huyện. Ngoài ra, cô còn ở lại nhà của người dân địa phương và đi xung quanh thị trấn để tự quan sát xem người dân xử lý như thế nào với rác thải của họ. Lĩnh vực của các phương pháp nghiên cứu rộng lớn này (gồm quan sát, tham gia, phỏng vấn bán trực tiếp) đã giúp cho cô có được hiểu biết thực sự về nhận thức của người dân trong việc xử lý chất thải rắn. Những phát hiện nghiên cứu của cô sẽ là mối quan tâm rất lớn cho dự án và dự án cảm ơn cô vì công việc giá trị này của cô!

Vui lòng đọc kết luận dự thảo của cô tại đây (tiếng Anh)

Thùng rác hữu cơ ở tỉnh Bình Định: Là gì? Như thế nào? Ở đâu? Lợi ích?

Ngày 21 – 22/07/2011, Ban QLDA tỉnh phối hợp với Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh tổ chức khóa tập huấn thùng rác hữu cơ cho các Nhóm truyền thông môi trường của các xã và trường học, Ban hỗ trợ dự án huyện của 04 huyện mục tiêu dự án (huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn). Trong buổi tập huấn này, đại biểu nắm được nội dung và cách thức sử dụng thùng rác hữu cơ tại hộ gia đình và cộng đồng, và họ cũng thảo luận phương pháp lồng ghép về lợi ích và ý nghĩa của thùng rác hữu cơ trong các hoạt động truyền thông. Sau buổi tập huấn các đại biểu đi thăm thực tế về hoạt động thùng rác hữu cơ tại huyện.

Các nghiên cứu cho thấy 60% rác sinh hoạt ở tỉnh Bình Định là rác hữu cơ. Hiện nay, hầu hết rác hữu cơ này chưa được xử lý triệt để. Với lý do này, Dự án đã triển khai thực hiện nghiên cứu làm thế nào có thể xử lý rác hữu cơ tại nguồn ở tỉnh Bình Định. Kết quả nghiên cứu này là bao gồm 3 mô hình xử lý rác hữu cơ: thùng rác hữu cơ, thùng sinh học và ủ compost với tấm phủ TopTex (xem thêm thông tin chi tiết về 03 mô hình này). Khóa tập huấn này chủ yếu tập trung về mô hình thích hợp nhất để xử lý rác hữu cơ cho cấp hộ gia đình đó là mô hình thùng rác hữu cơ.

Thùng rác hữu cơ là thùng được làm bằng gạch để trữ và chứa rác. Thông qua quá trình trữ và chứa rác, khối lượng và trọng lượng của rác phân hủy sinh học sẽ bị giảm xuống bởi quá trình phân hủy sinh học tự nhiên (vi khuẩn, nấm, ấu trùng hoặc trùng đỏ). Những thùng này có các lỗ thoáng khí xung quanh bởi vì vi khuẩn và nấm vi sinh vật ưa nhiệt cần khí ôxy. Thùng này có thể lắp đặt ở mỗi hộ gia đình hoặc có thể sử dụng chung cho cộng đồng (như ở ngoài phố hoặc thị trấn). Xem thêm thông tin chi tiết về thùng rác hữu cơ…

Trong buổi tập huấn về thùng rác hữu cơ, nội dung của buổi tập huấn bao gồm các câu hỏi sau:

 • Thùng rác hữu cơ là gì?
 • Cách sử dụng thùng rác hữu cơ?
 • Những lợi ích gì?
 • Những khó khăn hoặc thử thách gì?
 • Trong huyện của tôi, tôi có thể tìm thấy thùng rác hữu cơ ở đâu?

Sau bài trình bày của tập huấn viên, Dự án dành một ít thời gian cho đại biểu thảo luận cách thức họ sẽ lồng ghép thùng rác hữu cơ vào các hoạt động truyền thông. Các xã đã đưa ra ý kiến là họ sẽ lồng ghép vào các cuộc họp thôn hoặc các cuộc họp đoàn thể, phát trên đài truyền thanh xã và tổ chức các nhóm nhỏ (khoảng 10 – 20 người) đi thăm thực tế thùng rác này tại huyện. Trường học đề xuất là họ sẽ lồng ghép vào các môn học, tổ chức cho học sinh đi thăm thực tế thùng rác hữu cơ, phổ biến thông tin ở các bảng thông báo và lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa.

Cuối buổi tập huấn, Dự án đưa đại biểu đi thăm thực tế một thùng rác hữu cơ được lắp đặt tại huyện. Đại biểu có cơ hội thảo luận với đại diện hộ gia đình (là hộ thực hiện mô hình) và lắng nghe những kinh nghiệm về cách thức sử dụng thùng rác hữu cơ này.

Tài liệu: