Category Archives: Bãi chôn lấp

Triển khai thực hiện các hoạt động Nâng cao nhận thức

Trong tháng 10 và 11/2012, nhiều hoạt động Nâng cao nhận thức đã được triển khai tại các huyện trong vùng dự án. Nội dung của các hoạt động này là về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch (thực hiện ở các huyện Phù Cát và Tuy Phước) và quản lý chất thải rắn (thực hiện ở các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn và thị xã An Nhơn).

Cụ thể, các hoạt động này nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng nước sạch, bảo vệ tài nguyên nước và tầm quan trọng của việc tiết giảm, thu gom, xử lý và tái chế rác thải. Như vậy, người dân sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm và có hành vi đúng đắn về việc sử dụng nước sạch tiết kiệm cũng như xử lý rác thải.

Đối tượng của các hoạt động này là UBND huyện, UBND xã, Hội Phụ nữ các cấp, người dân địa phương, giáo viên và học sinh các trường THCS và trường Tiểu học trong vùng dự án. Một số hoạt động điển hình đã được tổ chức như:

 • Ở trường học: tổ chức một số cuộc thi, trò chơi, diễn kịch hoặc lồng ghép vào tiết chào cờ đầu tuần …
 • Ở cấp thôn: tổ chức họp dân, hoạt động của hội phụ nữ, …
Huyện Phù Mỹ

Huyện Phù Mỹ

Advertisements

Hội thảo nhân rộng Cơ chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định

 Được sự thống nhất của UBND tỉnh, ngày 30/7/2012, Ban QLDA Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định đã tổ chức hội thảo nhân rộng Cơ chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tham dự hội thảo có các đại biểu đến từ 11 huyện/thị xã/thành phố và các sở, ngành có liên quan ở tỉnh. Tư vấn hỗ trợ hội thảo gồm Tiến sĩ Tim McGrath và Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu.

Hội thảo do ông Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chủ trì. Tham dự hội thảo có các đại biểu đến từ các sở, ngành cấp tỉnh liên quan đến công tác quản lý và điều phối việc thực hiện Quy hoạch chi tiết quản lý chất thải rắn của huyện, và các đại biểu đến từ UBND và Phòng Tài nguyên và Môi trường của 11 huyện/thị xã/thành phố (thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và 9 huyện) của tỉnh Bình Định.

Mục tiêu chính của hội thảo là nhân rộng Cơ chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt từ 4 huyện/thị xã trong vùng dự án (Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn) ra toàn bộ 11 huyện/thị xã/thành phố của tỉnh. Tại hội thảo, Ban QLDA tỉnh đã trình bày nội dung của Cơ chế phối hợp, đồng thời tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu để hoàn thiện Cơ chế này.

Sau hội thảo, Cơ chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt sẽ được trình UBND tỉnh phê duyệt và ban hành.

Quy hoạch chi tiết quản lý chất thải rắn của 04 huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn.

Được sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn EP&T và Ban QLDA tỉnh, trong năm 2011 các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn đã tiến hành lập Quy hoạch chi tiết quản lý chất thải rắn (Quy hoạch) của huyện. Đến tháng 01/2012, UBND các huyện đã ra quyết định phê duyệt các bản quy hoạch này.

Mục tiêu chính của Quy hoạch là định hướng cho một chiến lược toàn diện về thu gom, xử lý và tiêu hủy tất cả chất thải rắn phát sinh trên địa bàn bốn huyện nêu trên trong thời gian từ năm 2011 đến 2025. Đính kèm Quy hoạch là các bản Kế hoạch hành động 5 năm đầu tiên.

Trong quá trình lập Quy hoạch của huyện, nhằm tìm kiếm giải pháp quản lý chất thải rắn cụ thể cho từng huyện, các bên cũng đã tiến hành khảo sát, đánh giá một số nội dung như sau:

 • Khung quy định, chính sách của các cấp (trung ương, tỉnh và huyện);
 • Năng lực (tài chính, nhân lực và vật lực) của các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ hoặc các tổ chức tư nhân (chủ yếu là ở cấp huyện) liên quan đến quản lý chất thải rắn;
 • Đặc tính của chất thải (nguồn phát sinh, loại rác thải, cách thức xử lý …) tại từng huyện.

Quy hoạch của huyện định hướng cho một chiến lược quản lý chất thải rắn tổng hợp dựa trên nguyên lý 3T (Tiết giảm, Tái chế và Tái sử dụng), thông qua các hoạt động phân loại tại nguồn, làm compost và các công nghệ tái chế khác. Tuy nhiên, trong bối cảnh ở hầu hết các tỉnh/thành khác của Việt Nam, các dự án thử nghiệm, thí điểm thực hiện thu gom rác sau phân loại đều bị thất bại, nên chủ trương của Quy hoạch quản lý chất thải rắn của huyện là phân loại và xử lý rác tại nguồn, như làm compost và bán rác tái chế cho những người thu mua ve chai.

Các bản Quy hoạch và Kế hoạch hành động 5 năm đầu tiên của các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ và Tây Sơn là những tài liệu được tách riêng. Riêng đối với huyện An Nhơn thì Kế hoạch hành động nằm chung trong Quy hoạch.

Hiện nay, dự án đang triển khai thực hiện các Quy hoạch.

Sau khi Quy hoạch được phê duyệt, Ban QLDA tỉnh nhận thấy cần thiết phải thực hiện một số nội dung công việc sau:

 • Các bên có liên quan nắm rõ tầm quan trọng của việc bố trí thể chế và phối hợp trong công tác quản lý chất thải rắn;
 • Các bên có liên quan rà soát vai trò và trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan;
 • Các bên có liên quan thống nhất về bố trí thể chế quản lý chất thải rắn cho 4 huyện của dự án.

Dự án đã thuê một tổ chuyên gia tư vấn thực hiện các nội dung công việc nêu trên nhằm đảm bảo đạt được sự đồng thuận về bố trí thể chế từ các cấp có thẩm quyền (về lập kế hoạch và ngân sách, quản lý dữ liệu, hệ thống giám sát và đánh giá, vv…). Dự án đã xây dựng một cơ chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt, hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt. Dự kiến cơ chế phối hợp này sẽ được triển khai thực hiện từ tháng 6/2012.

Tham quan các bãi chôn lấp hợp vệ sinh trong nước

Ngày 15-22/04/2012, Ban QLDA tỉnh đã tổ chức chuyến đi nghiên cứu các mô hình quản lý và vận hành bãi chôn lấp hợp vệ sinh trong nước (bao gồm các tỉnh Phú Yên, Bình Thuận, Quảng Trị và Huế). Mục tiêu chung của chuyến đi học tập kinh nghiệm này là tạo điều kiện cho các cán bộ cấp tỉnh và huyện (là những người chịu trách nhiệm về đầu tư, xây dựng, vận hành và bảo dưỡng các bãi chôn lấp tại các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ và Tây Sơn) có kiến thức sâu rộng về các công nghệ xây dựng bãi chôn lấp và các phương thức vận hành và bảo dưỡng bãi chôn lấp hợp vệ sinh.

Quy hoạch chi tiết Quản lý Chất thải rắn của 03 huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ và Tây Sơn đã được phê duyệt vào tháng 1/2012. Ban QLDA tỉnh đang đầu tư xây dựng 03 bãi chôn lấp tại Hoài Nhơn, Phù Mỹ và Tây Sơn. Trước khi bắt đầu quá trình xây dựng các bãi chôn lấp ở 03 huyện nêu trên, cũng như theo khuyến nghị của tư vấn Đánh giá giữa kỳ, Ban QLDA tỉnh tổ chức chuyến đi học tập kinh nghiệm các bãi chôn lấp đã được xây dựng và vận hành tại Việt Nam và có quy mô tương tự như các bãi chôn lấp của Dự án.

Tổng số người tham gia chuyến đi học tập kinh nghiệm là 22 người, bao gồm cán bộ Ban QLDA tỉnh, đại diện Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, và đại diện của 03 huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ và Tây Sơn (bao gồm Lãnh đạo UBND huyện, Ban QLDA Đầu tư & Xây dựng huyện, Phòng TN&MT, Phòng Quản lý Đô thị và Đơn vị thu gom và vận chuyển rác, Hạt Giao thông Công chính và Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Phú Phong).

Bốn bãi chôn lấp được chọn để đi học tập là:

 • Bãi chôn lấp Tuy Hòa ở Phú Yên;
 • Bãi chôn lấp Tuy Phong ở Bình Thuận;
 • Bãi chôn lấp Lăng Cô ở Huế; và
 • Bãi chôn lấp Đông Hà ở Quảng Trị.

Chuyến đi học tập kinh nghiệm này tạo điều kiện cho người tham gia chuẩn bị tốt hơn và tiếp thu kiến thức nâng cao về các chủ đề có liên quan và cần thiết cho việc thiết kế, thực hiện và vận hành bãi chôn lấp cho huyện mình. Nói chung, chuyến tham quan này cung cấp cho người tham gia kiến thức sâu rộng về (1) các công nghệ xây dựng bãi chôn lấp và (2) các phương thức vận hành và bảo dưỡng bãi chôn lấp hợp vệ sinh.

Vào cuối chuyến tham quan, Ban QLDA tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả chuyến đi học tập kinh nghiệm, trong đó người tham gia thảo luận và chia sẻ những ý kiến và bài học kinh nghiệm về các mô hình mà họ đã tham quan. Các chủ đề chính được thảo luận trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo dưỡng các bãi chôn lấp bao gồm:

 • Sự cần thiết để khảo sát toàn diện vị trí tại mỗi bãi chôn lấp, bao gồm kích thước và địa hình khi lựa chọn thiết kế phù hợp nhất.
 • Tầm quan trọng của việc thiết kế hiệu quả và kinh tế, xem xét các yêu cầu vận hành và bảo dưỡng bãi chôn lấp (không chỉ chi phí xây dựng).
 • Tầm quan trọng của hệ thống quản lý nước rỉ rác hiệu quả.
 • Sự cần thiết của hệ thống giám sát hiệu quả từ khi bắt đầu, theo dõi việc xây dựng và đến vận hành và bảo dưỡng bãi chôn lấp.
 • Khảo sát về việc sử dụng đất sét, và/hoặc màng HDPE như là lớp không thấm cho bãi chôn lấp.
 • Lợi ích của việc xây dựng nhà máy xử lý rác tái chế tại bãi chôn lấp.

Những người tham gia tổng hợp tất cả những kinh nghiệm đã học được nhằm thiết kế, xây dựng các bãi chôn lấp hợp vệ sinh tốt hơn, và cách thức vận hành và bảo dưỡng bãi chôn lấp của huyện mình tốt hơn.

Hình ảnh hội thảo …

Hội thảo xây dựng Cơ chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Ngày 30 tháng 3, đoàn Tư vấn đã thực hiện hội thảo nhằm xây dựng một cơ chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại tỉnh Bình Định. Tham dự hội thảo gồm các bên liên quan chủ chốt đến từ cấp tỉnh và cấp huyện.

Những người tham gia hội thảo là đại diện các Sở, ngành liên quan trong việc quản lý chất thải rắn của tỉnh bao gồm UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở NN & PTNT, Sở TN & MT, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Công thương, Sở GD & ĐT, Sở Y tế, Sở Tài chính và lãnh đạo của UBND bốn huyện mục tiêu dự án (là huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn).

Tại buổi hội thảo, mọi người thảo luận và thống nhất dự thảo bố trí bộ máy tổ chức thể chế quản lý chất thải rắn.

Ngoài ra, đoàn Tư vấn cùng với những người tham gia thảo luận về Kế hoạch hành động. Trong những tháng tới, mỗi huyện sẽ xây dựng kế hoạch hành động cho huyện mình.

Đoàn Tư vấn đã hoàn thiện cơ chế phối hợp, và dự án sẽ gửi bản cơ chế phối hợp này cho tất cả các bên liên quan.

Hình ảnh hội thảo …

Bố trí bộ máy tổ chức thể chế quản lý chất thải rắn

Tháng 2/2012, Ban Quản lý Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định bắt đầu làm việc với Nhóm tư vấn (Tiến sĩ Tim McGrath & Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu) để củng cố một cơ chế phối hợp quản lý chất thải rắn tại tỉnh Bình Định. Ngày 07/03/2012, nhóm tư vấn trình bày dự thảo các phương án bố trí bộ máy tổ chức thể chế quản lý chất thải rắn tại thành phố Quy Nhơn với sự tham gia của các Sở, ngành tỉnh và huyện liên quan.

Trong thời gian qua của dự án, bốn huyện mục tiêu dự án đã xây dựng Quy hoạch QLCTR của mỗi huyện. Quy hoạch này sẽ thực hiện trong 15 năm, đến năm 2025 và đã được UBND tỉnh phê duyệt tháng 01/2012. Quy hoạch QLCTR của huyện đưa ra một lộ trình (một kế hoạch hành động 5 năm), vì vậy chúng ta cần xây dựng một bộ máy tổ chức thể chế quản lý chất thải rắn.

Để thực hiện vấn đề này, Ban Quản lý dự án tỉnh đã mời nhóm tư vấn (Tiến sĩ Tim McGrath & Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu) để tăng cường sự hiểu biết và cam kết của các bên liên quan chính ở cấp tỉnh và cấp huyện để đưa ra sự ưu tiên cho việc thành lập cơ cấu tổ chức thể chế cần thiết về quản lý chất thải rắn cho bốn huyện mục tiêu dự án.

Trong công tác này, các bên liên quan chính (gồm UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tài chính, UBND các huyện/thị xã) sẽ được tham vấn và ra quyết định về bố trí bộ máy thể chế cần thiết trong việc thực hiện các Quy hoạch QLCTR của huyện.

Ngày 07/03/2012, hội thảo tham vấn các phương án bố trí bộ máy tổ chức thể chế quản lý chất thải rắn được tổ chức để trình bày tất cả các phương án của các bên liên quan cấp tỉnh và cấp huyện. Trong hội thảo này, các bên liên quan có cơ hội bày tỏ ý kiến của mình và trao đổi ý kiến của các đại biểu khác về dự thảo bố trí bộ máy tổ chức thể chế quản lý chất thải rắn. Nhóm tư vấn sẽ gửi bản dự thảo thứ hai cho các bên liên quan chính để lấy ý kiến đóng góp của họ. Hội thảo cuối cùng dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 30/03/2012.

Nhiều hình ảnh…

Cuộc họp về các Quy hoạch quản lý chất thải rắn huyện cho các bên liên quan

Thứ Tư ngày 14 tháng 9 năm 2011, Ban Quản lý dự án tỉnh (QLDA) mời các bên liên quan tham gia cuộc họp về việc thiết lập, phát triển và phê duyệt các Quy hoạch quản lý chất thải rắn huyện (QHQLCTR) tại Văn phòng Ban QLDA tỉnh, thành phố Quy Nhơn. Cuộc họp đã mang lại hiệu quả cao trong việc phê duyệt các QHQLCTR và kế hoạch đầu tư bãi chôn lấp cho các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ và Tây Sơn.

Đại biểu tham dự cuộc họp bao gồm Sở Xây dựng, Sở TN & MT, UBND các huyện (Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn, Tây Sơn), Ban Quản lý dự án Đầu tư & Xây dựng huyện (Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn), Cố vấn kỹ thuật quốc tế và Cán bộ Ban QLDA tỉnh (Giám đốc, Điều phối viên, Kỹ sư môi trường và Thư ký).

Trong cuộc họp này, các đại biểu đã đi đến thống nhất về quá trình phê duyệt các Quy hoạch quản lý chất thải rắn huyện do đơn vị tư vấn EP & T lập cho 04 huyện mục tiêu của dự án (Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn). Hơn nữa, các tài liệu liên quan đến việc đầu tư các bãi chôn lấp của các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ và Tây Sơn đã được xem xét và tất cả đại biểu đã nhất trí về kế hoạch chuẩn bị đầu tư.

Lưu ý: Chánh văn phòng UBND tỉnh vắng mặt

Mục đích hội thảo: Tạo cơ hội cho các huyện thảo luận về Quy hoạch quản lý chất thải rắn (QLCTR) cấp huyện.

Ngày 12-13/5/2011, Ban QLDA Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định tổ chức hội thảo Quy hoạch QLCTR cho các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn. Tại hội thảo, đại biểu đến từ 4 huyện, các xã của 4 huyện, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, các tổ chức phi chính phủ cùng với nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế đã chia xẻ các quan điểm của mình về vấn đề QLCTR hiện nay.

Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định hiện đang lập và sẽ triển khai các quy hoạch quản lý chất thải rắn cho 4 huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Quy hoạch được thực hiện theo 4 giai đoạn. Cuối mỗi giai đoạn đều có một hội thảo nhằm trình bày các kết quả của giai đoạn đó, nhận thông tin phản hồi từ các bên có liên quan và trao đổi về các nội dung có liên quan.

Hội thảo Quy hoạch QLCTR lần thứ nhất đã được tổ chức vào tháng 01/2011. Tại hội thảo này, Ban QLDA trình bày thực trạng nền về QLCTR tại các huyện cũng như một số ứng dụng thực tiễn về các công nghệ xử lý tại Việt Nam. Hội thảo lần thứ hai được tổ chức vào tháng 2/2011. Tại hội thảo lần thứ hai, Ban QLDA giới thiệu bản thảo thứ nhất của Quy hoạch QLCTR cho mỗi huyện, đồng thời hội thảo lần này còn trình bày một số nội dung về quản lý CTR nhìn từ góc độ kinh tế – xã hội, quản lý CTR dựa vào cộng đồng, công nghệ ruồi lính đen, cơ chế phát triển sạch và tín dụng carbon.

Giai đoạn ba của Quy hoạch QLCTR kết thúc vào ngày 12/5/2011. Trong 4 tháng qua, chiến lược QLCTR của các huyện đã được lập dựa trên sự đóng góp ý kiến của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế, cũng như dựa trên kết quả các thí nghiệm thực hiện tại 4 huyện. Dự án đã tiến hành một số thí nghiệm với 16 thùng ủ vi sinh vật ưa nhiệt, 2 thùng sinh học và 2 luống compost có sử dụng tấm phủ toptex trên địa bàn 4 huyện dự án. Kết quả thí nghiệm được trình bày tại hội thảo lần thứ ba.

Để cụ thể hóa các công nghệ xử lý CTR đề xuất bởi dự án, Ban QLDA cũng tổ chức một triển lãm 3 mô hình xử lý chất thải sinh học được đánh giá là thành công:

 • Thùng ủ vi sinh vật ưa nhiệt
 • Thùng sinh học
 • Tranh ảnh giới thiệu vật liệu ủ compost, công nghệ và quá trình ủ, sản phẩm compost lấy từ thí nghiệm ở huyện Tây Sơn.