Category Archives: Chất thải rắn

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quy chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định quy định một số nội dung hoạt động phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc quản lý nhà nước đối với hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định, chủ yếu là ở cấp tỉnh và cấp huyện.

Quy chế này được lập trong thời gian từ tháng 02 đến tháng 3/2012, chia thành 03 giai đoạn: giai đoạn tham vấn, giai đoạn củng cố và giai đoạn tổng kết.

Các hoạt động tham vấn được thực hiện cùng với các cơ quan liên quan ở cấp tỉnh và cấp huyện. Dự án đã tổ chức 02 hội thảo tham vấn vào ngày 07/3/2012 và ngày 30/3/2012. Kết quả tham vấn là căn cứ để lập và hoàn thiện Quy chế, lập lộ trình thực hiện và xác định nhu cầu nâng cao năng lực.

Đến tháng 7/2012, UBND tỉnh đã chủ trì tổ chức hội thảo triển khai Quy chế cho toàn bộ các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh.

Quy chế phối hợp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Định  được ban hành là cơ sở để các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn và thị xã An Nhơn thành lập Ban chỉ đạo quản lý chất thải rắn, lập  Quy chế quản lý chất thải rắn, và xây dựng Mô hình quản lý chất thải rắn cho huyện/thị xã. Đến nay, các huyện/thị xã đã dự kiến thành phần Ban chỉ đạo, lập dự thảo Quy chế và xây dựng về cơ bản Mô hình quản lý.

 Click để xem Quy chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định

Advertisements

Cuộc họp Ban chỉ đạo dự án lần thứ VII

Ngày 20/3/2013, UBND tỉnh đã tổ chức họp Ban chỉ đạo dự án lần thứ VII tại Quy Nhơn. Tại cuộc họp, Ban QLDA tỉnh đã trình bày báo cáo tiến độ và báo cáo giải ngân kể từ cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ VI, kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013. Ngoài ra, Ban QLDA tỉnh còn báo cáo các khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện dự án và đề xuất một số kiến nghị cần được Ban chỉ đạo giải quyết. Sau phần báo cáo của Ban QLDA tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo dự án đã tham gia góp ý về kết quả đạt được, quá trình tiếp tục triển khai thực hiện và quyết định một số vấn đề cấp bách của dự án.

Cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ VII diễn ra tại UBND tỉnh vào ngày 20/3/2013. Chủ trì cuộc họp là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà. Tham dự cuộc họp có đại diện Cơ quan Phát triển Bỉ – BTC, gồm ông Pierre Dulieu, Trưởng đại diện thường trú và bà Cáp Thị Vân Anh, Cán bộ chương trình; đại diện các sở, ngành cấp tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm NS&VSMT NT…) và lãnh đạo UBND các huyện trong vùng dự án.

PSC 7 - March 2013

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc dự án, đã báo cáo tiến độ hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2012, trình bày kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính cho 6 tháng đầu năm 2013, các khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện dự án và đề xuất một số kiến nghị cần được Ban chỉ đạo giải quyết.

Sau phần báo cáo của Ban QLDA tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo dự án đã tham gia góp ý về các nội dung liên quan đến báo cáo. Cuộc họp được đánh giá thành công vì đã tạo cơ hội cho tất cả các bên có liên quan chia sẻ ý kiến về tiến độ và kế hoạch của dự án cũng như quá trình tiếp tục triển khai thực hiện. Hiện Ban QLDA tỉnh đang điều chỉnh báo cáo dựa trên những ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo dự án.

Kết luận cuộc họp, Ban chỉ đạo đã phê duyệt về nguyên tắc Báo cáo kết quả thực hiện dự án giai đoạn 6 tháng cuối năm 2012, Kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013, Báo cáo kết quả thực hiện dự án năm 2012, Chiến lược Phát triển năng lực và kế hoạch hành động giai đoạn 2012-2014.

Ban QLDA tỉnh sẽ sớm hoàn thiện Báo cáo Ban chỉ đạo lần thứ 7 (bản điều chỉnh) và Biên bản cuộc họp.

Thông báo

Ban QLDA Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định hiện đang chuẩn bị các thủ tục đấu thầu theo phương thức chào hàng cạnh tranh theo quy định của Luật Đấu thầu cho gói thầu “Tư vấn hỗ trợ xây dựng Mô hình quản lý chất thải rắn các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn và thị xã An Nhơn” thuộc dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định.

Ban QLDA Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định thông báo quá trình đấu thầu sẽ được thực hiện trong thời gian từ tháng 12/2012 đến tháng 01/2013. Vậy các nhà thầu có quan tâm theo dõi để tiện việc tham gia.

Xem Điều khoản tham chiếu tại đây…

Triển khai thực hiện các hoạt động Nâng cao nhận thức

Trong tháng 10 và 11/2012, nhiều hoạt động Nâng cao nhận thức đã được triển khai tại các huyện trong vùng dự án. Nội dung của các hoạt động này là về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch (thực hiện ở các huyện Phù Cát và Tuy Phước) và quản lý chất thải rắn (thực hiện ở các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn và thị xã An Nhơn).

Cụ thể, các hoạt động này nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng nước sạch, bảo vệ tài nguyên nước và tầm quan trọng của việc tiết giảm, thu gom, xử lý và tái chế rác thải. Như vậy, người dân sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm và có hành vi đúng đắn về việc sử dụng nước sạch tiết kiệm cũng như xử lý rác thải.

Đối tượng của các hoạt động này là UBND huyện, UBND xã, Hội Phụ nữ các cấp, người dân địa phương, giáo viên và học sinh các trường THCS và trường Tiểu học trong vùng dự án. Một số hoạt động điển hình đã được tổ chức như:

 • Ở trường học: tổ chức một số cuộc thi, trò chơi, diễn kịch hoặc lồng ghép vào tiết chào cờ đầu tuần …
 • Ở cấp thôn: tổ chức họp dân, hoạt động của hội phụ nữ, …
Huyện Phù Mỹ

Huyện Phù Mỹ

Video: Hội thảo và Tập huấn Nâng cao nhận thức

Trong tháng 7 và tháng 8/2012, Ban QLDA tỉnh đã tổ chức 8 cuộc hội thảo và tập huấn tại Quy Nhơn nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng truyền thông về quản lý chất thải rắn và nước sạch.

XEM VIDEO TẠI ĐÂY

 

Họp Ban chỉ đạo lần thứ 6

Ngày 14/8/2012, UBND tỉnh đã tổ chức họp Ban chỉ đạo dự án lần thứ 6 tại Quy Nhơn. Tại cuộc họp, Ban QLDA tỉnh đã trình bày báo cáo tiến độ và báo cáo giải ngân kể từ cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ 5, kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính cho giai đoạn 6 tháng cuối năm 2012. Ngoài ra, Ban QLDA tỉnh còn báo cáo các khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện dự án và đề xuất một số kiến nghị cần được Ban chỉ đạo giải quyết. Sau phần báo cáo của Ban QLDA tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo dự án đã tham gia góp ý về kết quả đạt được, quá trình tiếp tục triển khai thực hiện và quyết định một số vấn đề cấp bách của dự án.

Cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ 6 diễn ra tại Khách sạn Hoàng Gia vào sáng ngày 14/8/2012. Chủ trì cuộc họp là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng. Tham dự cuộc họp có đại diện của BTC gồm ông Pierre Dulieu, Trưởng đại diện thường trú và bà Cáp Thị Vân Anh, Cán bộ chương trình; đại biểu các sở, ngành cấp tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm NS&VSMT NT…) và lãnh đạo UBND các huyện trong vùng dự án. Ngoài ra, cuộc họp còn có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thành Hải, Giám đốc vừa bổ nhiệm của Ban QLDA tỉnh.

Tại cuộc họp, ông Trần Đình Luân, Điều phối viên dự án, đã báo cáo tiến độ hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2012, đồng thời trình bày kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính cho 6 tháng cuối năm 2012. Nhìn chung, các hoạt động của dự án đều đảm bảo tiến độ được Ban chỉ đạo 5 phê duyệt. Theo báo cáo, dự án đã đạt được kết quả tốt ở cả 4 hợp phần:

 1. Tăng cường năng lực của các cơ quan có liên quan;
 2. Nâng cao nhận thức về sử dụng nước ăn uống an toàn và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường;
 3. Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn huyện Phù Cát, và nâng cấp công trình hồ chứa nước Hóc Môn thuộc huyện Phù Mỹ;
 4. Đầu tư các hệ thống xử lý chất thải rắn kết hợp với phương thức vận hành và bảo dưỡng hiệu quả trên địa bàn 4 huyện: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn.

Sau phần báo cáo của Ban QLDA tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo dự án đã tham gia góp ý về các nội dung liên quan đến báo cáo. Cuộc họp được đánh giá thành công vì đã tạo cơ hội cho tất cả các bên có liên quan chia sẻ ý kiến về tiến độ và kế hoạch của dự án cũng như quá trình tiếp tục triển khai thực hiện. Hiện Ban QLDA tỉnh đang điều chỉnh báo cáo dựa trên những ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo dự án.

Ban QLDA tỉnh sẽ sớm hoàn thiện Báo cáo Ban chỉ đạo lần thứ 6 (bản điều chỉnh) và Biên bản cuộc họp.

Ông Pierre Dulieu - Ông Mai Thanh Thắng - Ông Nguyễn Thành Hải

Ông Pierre Dulieu – Ông Mai Thanh Thắng – Ông Nguyễn Thành Hải

Hội thảo/Tập huấn truyền thông, nâng cao nhận thức

Thực hiện Chiến lược nâng cao nhận thức của Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định, Ban QLDA tỉnh đã tổ chức 8 hội thảo/tập huấn về quản lý chất thải rắn/nước sạch và kỹ năng truyền thông tại Quy Nhơn từ 26/7/2012 đến 07/8/2012. Các hội thảo/tập huấn này nhằm chuẩn bị cho công tác triển khai thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức trong thời gian tới.

Thành phần tham dự hội thảo/tập huấn bao gồm các nhóm hỗ trợ truyền thông huyện/ thị xã; nhóm truyền thông xã/ thị trấn/ phường, nhóm tuyên truyền viên phụ nữ và dân chính cấp thôn; nhóm giáo viên truyền thông Trung học cơ sở và Tiểu học đến từ 6 huyện/thị xã trong vùng dự án (các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Phù Cát và thị xã An Nhơn).

Mỗi hội thảo/tập huấn được thiết kế riêng cho từng nhóm mục tiêu, bao gồm:

 • Ngày 26/7/2012: Hội thảo về chất thải rắn cho nhóm giáo viên truyền thông Trung học cơ sở với sự tham gia của 63 người.
 • Ngày 27/7/2012: Hội thảo về chất thải rắn cho nhóm giáo viên truyền thông Tiểu học với sự tham gia của 48 người.
 • Ngày 31/7/2012: Hội thảo về nước sạch cho nhóm giáo viên truyền thông Trung học cơ sở với sự tham gia của 43 người.
 • Ngày 01/8/2012: Hội thảo về nước sạch cho nhóm giáo viên truyền thông Tiểu học với sự tham gia của 42 người.
 • Ngày 02/8/2012: Tập huấn về chất thải rắn cho phụ nữ các cấp với sự tham gia của 77 người.
 • Ngày 06/8/2012: Tập huấn về nước sạch cho phụ nữ các cấp với sự tham gia của 61 người.
 • Ngày 03/8/2012: Tập huấn về chất thải rắn cho các nhóm hỗ trợ truyền thông huyện/ thị xã, các nhóm truyền thông xã/ thị trấn/ phường và dân chính thôn với sự tham gia của 90 người.
 • Ngày 07/8/2012: Tập huấn về nước sạch cho các nhóm hỗ trợ truyền thông huyện/ thị xã, các nhóm truyền thông xã/ thị trấn/ phường và dân chính thôn với sự tham gia của 72 người.

Mục tiêu chính của các buổi hội thảo/tập huấn là củng cố kiến thức về các nội dung sau:

 • Chất thải rắn: Lợi ích của việc chi trả phí thu gom, phương pháp xử lý chất thải hữu cơ và chất thải tái chế, tác hại của rác, nguyên lý 3T (Tiết giảm, Tái sử dụng, Tái chế), các bệnh liên quan đến chất thải rắn, bãi chôn lấp hợp vệ sinh, v.v…
 • Nước sạch: Lợi ích của việc chi trả phí nước sạch, tầm quan trong của việc sử dụng nước sạch, sự khan hiếm nước, các bệnh liên quan đến nước bị ô nhiễm, v.v…

Ngoài ra, các buổi hội thảo/tập huấn còn giúp tăng cường kỹ năng, kiến thức về hoạt động truyền thông; cung cấp phương pháp lập kế hoạch truyền thông, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động truyền thông.

Các buổi hội thảo/tập huấn được thực hiện theo phương pháp có sự tham gia, sử dụng nhiều loại hình bài tập, thảo luận nhóm, trình bày và thảo luận chung. Tại cuối mỗi buổi hội thảo/tập huấn, mỗi nhóm phải thực hành lập kế hoạch truyền thông và dự toán cho nhóm mình.

Trong thời gian tới, các nhóm hỗ trợ truyền thông huyện/thị xã sẽ kiểm tra các kế hoạch truyền thông trước khi trình Ban QLDA tỉnh xem xét và phê duyệt. Sau khi kế hoạch truyền thông được phê duyệt, các nhóm truyền thông sẽ triển khai thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức về chất thải rắn và nước sạch tại đơn vị mình.

Một số hình ảnh hội thảo/tập huấn

Hội thảo nhân rộng Cơ chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định

 Được sự thống nhất của UBND tỉnh, ngày 30/7/2012, Ban QLDA Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định đã tổ chức hội thảo nhân rộng Cơ chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tham dự hội thảo có các đại biểu đến từ 11 huyện/thị xã/thành phố và các sở, ngành có liên quan ở tỉnh. Tư vấn hỗ trợ hội thảo gồm Tiến sĩ Tim McGrath và Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu.

Hội thảo do ông Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chủ trì. Tham dự hội thảo có các đại biểu đến từ các sở, ngành cấp tỉnh liên quan đến công tác quản lý và điều phối việc thực hiện Quy hoạch chi tiết quản lý chất thải rắn của huyện, và các đại biểu đến từ UBND và Phòng Tài nguyên và Môi trường của 11 huyện/thị xã/thành phố (thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và 9 huyện) của tỉnh Bình Định.

Mục tiêu chính của hội thảo là nhân rộng Cơ chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt từ 4 huyện/thị xã trong vùng dự án (Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn) ra toàn bộ 11 huyện/thị xã/thành phố của tỉnh. Tại hội thảo, Ban QLDA tỉnh đã trình bày nội dung của Cơ chế phối hợp, đồng thời tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu để hoàn thiện Cơ chế này.

Sau hội thảo, Cơ chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt sẽ được trình UBND tỉnh phê duyệt và ban hành.

Chuyến đi học tập kinh nghiệm tại Bỉ

Ngày 14 – 22/05/2012, Ban QLDA tỉnh cùng với các cấp lãnh đạo của tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh tham gia chuyến đi học tập kinh nghiệm tại Bỉ. Mục tiêu chính của chuyến đi này là nhằm xây dựng năng lực quản lý và vận hành cho các cấp lãnh đạo của tỉnh, Ban QLDA tỉnh và các bên có liên quan cũng như để tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa chính phủ Bỉ và chính phủ Việt Nam nói chung và giữa BTC với tỉnh Bình Định nói riêng.

Chuyến đi học tập kinh nghiệm tại Bỉ là một hoạt động thuộc hợp phần Phát triển năng lực của dự án và đi kèm với các hoạt động chính đang diễn ra của dự án, dự án cũng đang tập trung mạnh vào việc đánh giá và xây dựng năng lực thể chế và tổ chức. Tham gia chuyến đi có đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh (1 người), Sở Kế hoạch và Đầu tư (1 người), Sở Xây dựng (1 người), Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn (1 người) và cán bộ Ban QLDA tỉnh (3 người).

Đoàn đã thăm các công ty và tổ chức tại Bỉ với mục đích chính để tìm hiểu về khung pháp lý và thể chế, cơ chế chỉ đạo và giám sát hiện hành của chính phủ Flanders. Thông qua các địa điểm viếng thăm và những bài trình bày của các cơ quan và tổ chức này, các tham dự viên có được sự hiểu biết hơn về cơ cấu liên xã, công tác quản lý, đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho các dịch vụ quản lý chất thải rắn trong khu vực, quản lý nguồn nhân lực, cơ chế phục hồi chi phí thông qua phí thu gom và các hoạt động tái chế.

Đoàn đã thăm các công ty và tổ chức tại Bỉ với nội dung và mục đích sau:

 1. Cơ quan phát triển Bỉ: Cơ quan phát triển Bỉ là một công ty luật công vì mục đích xã hội, quản lý hơn 200 dự án trên thế giới, trong đó bao gồm Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định. Mục đích: Thúc đẩy mạng lưới và tạo sự liên kết chặt chẽ hơn giữa Cơ quan phát triển Bỉ và cán bộ thực hiện dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định.
 2. Công ty Aquafin: Công ty tư nhân hóa xử lý nước thải. Mục đích: Tiếp nhận thông tin và học tập mô hình tư nhân hóa dịch vụ công ích đang được áp dụng tại Flanders, mục đích, cơ cấu và hoạt động của mô hình này. Thăm các nhà máy xử lý nước thải ở miền nam Antwerp.
 3. Cơ quan môi trường Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM): Cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về môi trường vùng Flanders, đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc quản lý tổng hợp chất thải rắn. Mục đích: Tìm hiểu sâu hơn về cơ chế điều phối và bộ máy thể chế tại vùng Flanders về môi trường, quản lý tổng hợp chất thải rắn và quản lý nước thải.
 4. Công ty cấp nước Vlaamse maatschappij voor watervoorziening (VMW): Công ty cấp nước lớn nhất tại vùng Flanders và tham gia phát triển các mạng lưới cấp thoát nước và lập dự án cho các công ty tư nhân. Mục đích: Tìm hiểu về những hoạt động và cơ cấu quản lý, chính sách và chương trình đầu tư và tầm nhìn tổng thể của công ty. Thăm hồ chứa nước thô và trung tâm cấp nước ở Kluizen.
 5. OVAM, Cơ quan quản lý rác thải vùng Flanders: Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và ngăn ngừa rác thải, vận chuyển và cải tạo đất vùng Flanders. Mục đích: Tìm hiểu về bộ máy thể chế ở vùng Flanders, cơ chế lập kế hoạch, quản lý tài chính và cơ chế phối hợp đang được áp dụng trong công tác quản lý rác thải, môi trường và quản lý nguồn nước ở phạm vi rộng hơn.
 6. IMOG, Tổ chức vì sức khỏe cộng đồng liên xã tại miền Tây Nam Flanders: Tổ chức cung cấp dịch vụ quản lý chất thải rắn tổng hợp cho 11 xã/thị trấn với hơn 226.000 dân. Mục đích: Tìm hiểu về cơ cấu thể chế quản lý chất thải rắn tại vùng Flanders. Thăm bãi chôn lấp và nơi làm phân compost của IMOG ở Moen và lò đốt IMOG, nhà máy tái chế chất thải rắn và các hoạt động phân loại rác thải của cộng đồng ở Harelbeke.

Sau khi tham quan học tập, những người tham gia chuyến đi đưa ra những bài học kinh nghiệm và nhận thấy rằng cần phát triển hơn nữa các cơ chế quản lý nhà nước về công tác quản lý nước sạch, nước thải và chất thải rắn ở tỉnh Bình Định. Đối với quản lý chất thải rắn, những người tham gia nhấn mạnh rằng cần phải giảm lượng chất thải mang đến bãi chôn lấp, thông qua việc phân loại rác tại nguồn, tái chế và làm phân compost tại nguồn.

Những người tham gia cũng đưa ra một số đề nghị khác như áp dụng thí điểm mô hình quản lý liên xã IMOG vào dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định, từng bước giới thiệu lò đốt chất thải rắn với việc tận thu năng lượng, thiết lập biểu giá nước phù hợp với người dân và thu đủ bù chi công tác vận hành và bảo dưỡng cho các kế hoạch sản xuất và các mạng lưới cấp nước.

Nhìn chung, những người tham gia đánh giá rất cao chương trình của chuyến đi học tập kinh nghiệm, những nơi viếng thăm và sự giải thích của các công ty, tổ chức. Dự án sẽ hỗ trợ tỉnh các chủ đề nói trên và tiếp tục làm việc tích cực với tất cả các bên liên quan để đạt được các mục tiêu của dự án.

Hình ảnh hội thảo …

Quy hoạch chi tiết quản lý chất thải rắn của 04 huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn.

Được sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn EP&T và Ban QLDA tỉnh, trong năm 2011 các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn đã tiến hành lập Quy hoạch chi tiết quản lý chất thải rắn (Quy hoạch) của huyện. Đến tháng 01/2012, UBND các huyện đã ra quyết định phê duyệt các bản quy hoạch này.

Mục tiêu chính của Quy hoạch là định hướng cho một chiến lược toàn diện về thu gom, xử lý và tiêu hủy tất cả chất thải rắn phát sinh trên địa bàn bốn huyện nêu trên trong thời gian từ năm 2011 đến 2025. Đính kèm Quy hoạch là các bản Kế hoạch hành động 5 năm đầu tiên.

Trong quá trình lập Quy hoạch của huyện, nhằm tìm kiếm giải pháp quản lý chất thải rắn cụ thể cho từng huyện, các bên cũng đã tiến hành khảo sát, đánh giá một số nội dung như sau:

 • Khung quy định, chính sách của các cấp (trung ương, tỉnh và huyện);
 • Năng lực (tài chính, nhân lực và vật lực) của các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ hoặc các tổ chức tư nhân (chủ yếu là ở cấp huyện) liên quan đến quản lý chất thải rắn;
 • Đặc tính của chất thải (nguồn phát sinh, loại rác thải, cách thức xử lý …) tại từng huyện.

Quy hoạch của huyện định hướng cho một chiến lược quản lý chất thải rắn tổng hợp dựa trên nguyên lý 3T (Tiết giảm, Tái chế và Tái sử dụng), thông qua các hoạt động phân loại tại nguồn, làm compost và các công nghệ tái chế khác. Tuy nhiên, trong bối cảnh ở hầu hết các tỉnh/thành khác của Việt Nam, các dự án thử nghiệm, thí điểm thực hiện thu gom rác sau phân loại đều bị thất bại, nên chủ trương của Quy hoạch quản lý chất thải rắn của huyện là phân loại và xử lý rác tại nguồn, như làm compost và bán rác tái chế cho những người thu mua ve chai.

Các bản Quy hoạch và Kế hoạch hành động 5 năm đầu tiên của các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ và Tây Sơn là những tài liệu được tách riêng. Riêng đối với huyện An Nhơn thì Kế hoạch hành động nằm chung trong Quy hoạch.

Hiện nay, dự án đang triển khai thực hiện các Quy hoạch.

Sau khi Quy hoạch được phê duyệt, Ban QLDA tỉnh nhận thấy cần thiết phải thực hiện một số nội dung công việc sau:

 • Các bên có liên quan nắm rõ tầm quan trọng của việc bố trí thể chế và phối hợp trong công tác quản lý chất thải rắn;
 • Các bên có liên quan rà soát vai trò và trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan;
 • Các bên có liên quan thống nhất về bố trí thể chế quản lý chất thải rắn cho 4 huyện của dự án.

Dự án đã thuê một tổ chuyên gia tư vấn thực hiện các nội dung công việc nêu trên nhằm đảm bảo đạt được sự đồng thuận về bố trí thể chế từ các cấp có thẩm quyền (về lập kế hoạch và ngân sách, quản lý dữ liệu, hệ thống giám sát và đánh giá, vv…). Dự án đã xây dựng một cơ chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt, hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt. Dự kiến cơ chế phối hợp này sẽ được triển khai thực hiện từ tháng 6/2012.