Category Archives: Cơ sở hạ tầng

Cuộc họp Ban chỉ đạo dự án lần thứ VII

Ngày 20/3/2013, UBND tỉnh đã tổ chức họp Ban chỉ đạo dự án lần thứ VII tại Quy Nhơn. Tại cuộc họp, Ban QLDA tỉnh đã trình bày báo cáo tiến độ và báo cáo giải ngân kể từ cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ VI, kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013. Ngoài ra, Ban QLDA tỉnh còn báo cáo các khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện dự án và đề xuất một số kiến nghị cần được Ban chỉ đạo giải quyết. Sau phần báo cáo của Ban QLDA tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo dự án đã tham gia góp ý về kết quả đạt được, quá trình tiếp tục triển khai thực hiện và quyết định một số vấn đề cấp bách của dự án.

Cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ VII diễn ra tại UBND tỉnh vào ngày 20/3/2013. Chủ trì cuộc họp là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà. Tham dự cuộc họp có đại diện Cơ quan Phát triển Bỉ – BTC, gồm ông Pierre Dulieu, Trưởng đại diện thường trú và bà Cáp Thị Vân Anh, Cán bộ chương trình; đại diện các sở, ngành cấp tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm NS&VSMT NT…) và lãnh đạo UBND các huyện trong vùng dự án.

PSC 7 - March 2013

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc dự án, đã báo cáo tiến độ hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2012, trình bày kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính cho 6 tháng đầu năm 2013, các khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện dự án và đề xuất một số kiến nghị cần được Ban chỉ đạo giải quyết.

Sau phần báo cáo của Ban QLDA tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo dự án đã tham gia góp ý về các nội dung liên quan đến báo cáo. Cuộc họp được đánh giá thành công vì đã tạo cơ hội cho tất cả các bên có liên quan chia sẻ ý kiến về tiến độ và kế hoạch của dự án cũng như quá trình tiếp tục triển khai thực hiện. Hiện Ban QLDA tỉnh đang điều chỉnh báo cáo dựa trên những ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo dự án.

Kết luận cuộc họp, Ban chỉ đạo đã phê duyệt về nguyên tắc Báo cáo kết quả thực hiện dự án giai đoạn 6 tháng cuối năm 2012, Kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013, Báo cáo kết quả thực hiện dự án năm 2012, Chiến lược Phát triển năng lực và kế hoạch hành động giai đoạn 2012-2014.

Ban QLDA tỉnh sẽ sớm hoàn thiện Báo cáo Ban chỉ đạo lần thứ 7 (bản điều chỉnh) và Biên bản cuộc họp.

Advertisements

Nghiệm thu gói thầu số 02-XL thuộc công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát

Ngày 19/3/2013, Trung tâm NS&VSMT NT đã tổ chức nghiệm thu gói thầu số 02-XL “Trạm bơm tăng áp” thuộc công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát. Đây là một trong những gói thầu quan trọng quyết định thời gian hoàn thành của toàn bộ công trình.

Tham gia buổi nghiệm thu có đại diện chủ đầu tư – Trung tâm NS&VSMT NT, Cơ quan Phát triển Bỉ – BTC, Ban QLDA tỉnh, nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát, và đại diện các xã hưởng lợi. Tại buổi nghiệm thu, nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát và chủ đầu tư trình bày báo cáo kết quả thực hiện, sau đó đại diện cộng đồng tham gia nhận xét về tiến độ thi công. Các bên đều đánh giá cao tiến độ và chất lượng thi công, thống nhất nghiệm thu và bàn giao công trình.

Acceptance Meeting - March 2013

Nhìn chung, công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng. 11 gói thầu bao gồm mạng lưới đường ống nước sạch, tuyến ống truyền tải, hệ thống điện và trạm bơm tăng áp đã hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao. Riêng gói thầu 01-XL “Nhà máy xử lý nước, 04 trạm bơm cấp 1 và đường ống nước thô” vẫn chưa hoàn thành do gói thầu 02a-HH (gói thầu thiết bị) chưa được triển khai lắp đặt.

Dự kiến công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát với công suất 5.600m3/ngày sẽ hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 7/2013. Trong năm đầu tiên, Trung tâm NS&VSMT NT sẽ thực hiện đấu nối cho khoảng 2.400 hộ gia đình, dự kiến sẽ đấu nối cho toàn bộ 14.000 hộ gia đình trong khu vực hưởng lợi đến năm 2018. Ngoài ra, công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát cũng sẽ cấp nước cho xã Phước Quang, do công trình cấp nước hiện nay của xã không đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Họp Ban chỉ đạo lần thứ 6

Ngày 14/8/2012, UBND tỉnh đã tổ chức họp Ban chỉ đạo dự án lần thứ 6 tại Quy Nhơn. Tại cuộc họp, Ban QLDA tỉnh đã trình bày báo cáo tiến độ và báo cáo giải ngân kể từ cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ 5, kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính cho giai đoạn 6 tháng cuối năm 2012. Ngoài ra, Ban QLDA tỉnh còn báo cáo các khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện dự án và đề xuất một số kiến nghị cần được Ban chỉ đạo giải quyết. Sau phần báo cáo của Ban QLDA tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo dự án đã tham gia góp ý về kết quả đạt được, quá trình tiếp tục triển khai thực hiện và quyết định một số vấn đề cấp bách của dự án.

Cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ 6 diễn ra tại Khách sạn Hoàng Gia vào sáng ngày 14/8/2012. Chủ trì cuộc họp là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng. Tham dự cuộc họp có đại diện của BTC gồm ông Pierre Dulieu, Trưởng đại diện thường trú và bà Cáp Thị Vân Anh, Cán bộ chương trình; đại biểu các sở, ngành cấp tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm NS&VSMT NT…) và lãnh đạo UBND các huyện trong vùng dự án. Ngoài ra, cuộc họp còn có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thành Hải, Giám đốc vừa bổ nhiệm của Ban QLDA tỉnh.

Tại cuộc họp, ông Trần Đình Luân, Điều phối viên dự án, đã báo cáo tiến độ hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2012, đồng thời trình bày kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính cho 6 tháng cuối năm 2012. Nhìn chung, các hoạt động của dự án đều đảm bảo tiến độ được Ban chỉ đạo 5 phê duyệt. Theo báo cáo, dự án đã đạt được kết quả tốt ở cả 4 hợp phần:

 1. Tăng cường năng lực của các cơ quan có liên quan;
 2. Nâng cao nhận thức về sử dụng nước ăn uống an toàn và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường;
 3. Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn huyện Phù Cát, và nâng cấp công trình hồ chứa nước Hóc Môn thuộc huyện Phù Mỹ;
 4. Đầu tư các hệ thống xử lý chất thải rắn kết hợp với phương thức vận hành và bảo dưỡng hiệu quả trên địa bàn 4 huyện: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn.

Sau phần báo cáo của Ban QLDA tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo dự án đã tham gia góp ý về các nội dung liên quan đến báo cáo. Cuộc họp được đánh giá thành công vì đã tạo cơ hội cho tất cả các bên có liên quan chia sẻ ý kiến về tiến độ và kế hoạch của dự án cũng như quá trình tiếp tục triển khai thực hiện. Hiện Ban QLDA tỉnh đang điều chỉnh báo cáo dựa trên những ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo dự án.

Ban QLDA tỉnh sẽ sớm hoàn thiện Báo cáo Ban chỉ đạo lần thứ 6 (bản điều chỉnh) và Biên bản cuộc họp.

Ông Pierre Dulieu - Ông Mai Thanh Thắng - Ông Nguyễn Thành Hải

Ông Pierre Dulieu – Ông Mai Thanh Thắng – Ông Nguyễn Thành Hải

Chuyến đi học tập kinh nghiệm tại các Trung tâm Nước miền Nam

Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Định và một số đơn vị có liên quan đến công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát đã đi thăm 3 Trung tâm Nước ở miền Nam trong thời gian từ ngày 22 – 29/7/2012. Qua chuyến đi này, đoàn sẽ vận dụng các bài học kinh nghiệm từ các đơn vị đến thăm vào quá trình xây dựng mô hình quản lý công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát.

Tháng 6/2012, dự án đã hoàn thành hoạt động Đánh giá năng lực tổ chức – thể chế. Hoạt động này được hỗ trợ thực hiện bởi Tư vấn T&C. Căn cứ kết quả hoạt động này, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Định đã lập Đề án mô hình quản lý công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát có sự tham gia của các bên liên quan.

Sau đó, được sự hỗ trợ của Ban QLDA tỉnh, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Định đã tổ chức một chuyến đi học tập kinh nghiệm đến một số Trung tâm Nước hiện đang áp dụng mô hình quản lý, khai thác và vận hành công trình tương tự. Tham gia chuyến đi có 22 đại biểu đến từ UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Ban QLDA tỉnh, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Định, UBND huyện Phù Cát và Tuy Phước, và UBND các xã hưởng lợi. Đoàn đã đến thăm các đơn vị sau:

 • Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Bà Rịa – Vũng Tàu;
 • Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Thuận;
 • Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Trà Vinh.

Sau chuyến đi, Trung tâm Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Định sẽ viết báo cáo kết quả chuyến đi, bao gồm thông tin về các đơn vị đến thăm, và các bài học kinh nghiệm sẽ vận dụng cho mô hình quản lý công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát. Dự kiến đến tháng 9/2012, dự án sẽ phối hợp với Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Định tổ chức hội thảo nhằm giới thiệu mô hình quản lý công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát.

TƯ LIỆU: Khởi công xây dựng Nhà máy cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát

Ngày 24/02/2012, lễ khởi công Công trình cấp nước sinh hoạt Phù Cát chính thức diễn ra tại xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Bên cạnh đó, Ban QLDA Cấp nước & Vệ sinh tỉnh đã tổ chức các hội thảo để có được sự thống nhất và cam kết về khung thể chế-tổ chức cho việc quản lý, vận hành và bảo dưỡng Nhà máy cấp nước sinh hoạt Phù Cát trong tương lai.

Nếu bạn không có thời gian đọc tất cả tài liệu về Nhà máy cấp nước sinh hoạt Phù Cát. Vui lòng xem đoạn tư liệu này.

Hãy tận hưởng!

Chuyến đi học tập kinh nghiệm tại Bỉ

Ngày 14 – 22/05/2012, Ban QLDA tỉnh cùng với các cấp lãnh đạo của tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh tham gia chuyến đi học tập kinh nghiệm tại Bỉ. Mục tiêu chính của chuyến đi này là nhằm xây dựng năng lực quản lý và vận hành cho các cấp lãnh đạo của tỉnh, Ban QLDA tỉnh và các bên có liên quan cũng như để tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa chính phủ Bỉ và chính phủ Việt Nam nói chung và giữa BTC với tỉnh Bình Định nói riêng.

Chuyến đi học tập kinh nghiệm tại Bỉ là một hoạt động thuộc hợp phần Phát triển năng lực của dự án và đi kèm với các hoạt động chính đang diễn ra của dự án, dự án cũng đang tập trung mạnh vào việc đánh giá và xây dựng năng lực thể chế và tổ chức. Tham gia chuyến đi có đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh (1 người), Sở Kế hoạch và Đầu tư (1 người), Sở Xây dựng (1 người), Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn (1 người) và cán bộ Ban QLDA tỉnh (3 người).

Đoàn đã thăm các công ty và tổ chức tại Bỉ với mục đích chính để tìm hiểu về khung pháp lý và thể chế, cơ chế chỉ đạo và giám sát hiện hành của chính phủ Flanders. Thông qua các địa điểm viếng thăm và những bài trình bày của các cơ quan và tổ chức này, các tham dự viên có được sự hiểu biết hơn về cơ cấu liên xã, công tác quản lý, đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho các dịch vụ quản lý chất thải rắn trong khu vực, quản lý nguồn nhân lực, cơ chế phục hồi chi phí thông qua phí thu gom và các hoạt động tái chế.

Đoàn đã thăm các công ty và tổ chức tại Bỉ với nội dung và mục đích sau:

 1. Cơ quan phát triển Bỉ: Cơ quan phát triển Bỉ là một công ty luật công vì mục đích xã hội, quản lý hơn 200 dự án trên thế giới, trong đó bao gồm Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định. Mục đích: Thúc đẩy mạng lưới và tạo sự liên kết chặt chẽ hơn giữa Cơ quan phát triển Bỉ và cán bộ thực hiện dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định.
 2. Công ty Aquafin: Công ty tư nhân hóa xử lý nước thải. Mục đích: Tiếp nhận thông tin và học tập mô hình tư nhân hóa dịch vụ công ích đang được áp dụng tại Flanders, mục đích, cơ cấu và hoạt động của mô hình này. Thăm các nhà máy xử lý nước thải ở miền nam Antwerp.
 3. Cơ quan môi trường Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM): Cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về môi trường vùng Flanders, đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc quản lý tổng hợp chất thải rắn. Mục đích: Tìm hiểu sâu hơn về cơ chế điều phối và bộ máy thể chế tại vùng Flanders về môi trường, quản lý tổng hợp chất thải rắn và quản lý nước thải.
 4. Công ty cấp nước Vlaamse maatschappij voor watervoorziening (VMW): Công ty cấp nước lớn nhất tại vùng Flanders và tham gia phát triển các mạng lưới cấp thoát nước và lập dự án cho các công ty tư nhân. Mục đích: Tìm hiểu về những hoạt động và cơ cấu quản lý, chính sách và chương trình đầu tư và tầm nhìn tổng thể của công ty. Thăm hồ chứa nước thô và trung tâm cấp nước ở Kluizen.
 5. OVAM, Cơ quan quản lý rác thải vùng Flanders: Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và ngăn ngừa rác thải, vận chuyển và cải tạo đất vùng Flanders. Mục đích: Tìm hiểu về bộ máy thể chế ở vùng Flanders, cơ chế lập kế hoạch, quản lý tài chính và cơ chế phối hợp đang được áp dụng trong công tác quản lý rác thải, môi trường và quản lý nguồn nước ở phạm vi rộng hơn.
 6. IMOG, Tổ chức vì sức khỏe cộng đồng liên xã tại miền Tây Nam Flanders: Tổ chức cung cấp dịch vụ quản lý chất thải rắn tổng hợp cho 11 xã/thị trấn với hơn 226.000 dân. Mục đích: Tìm hiểu về cơ cấu thể chế quản lý chất thải rắn tại vùng Flanders. Thăm bãi chôn lấp và nơi làm phân compost của IMOG ở Moen và lò đốt IMOG, nhà máy tái chế chất thải rắn và các hoạt động phân loại rác thải của cộng đồng ở Harelbeke.

Sau khi tham quan học tập, những người tham gia chuyến đi đưa ra những bài học kinh nghiệm và nhận thấy rằng cần phát triển hơn nữa các cơ chế quản lý nhà nước về công tác quản lý nước sạch, nước thải và chất thải rắn ở tỉnh Bình Định. Đối với quản lý chất thải rắn, những người tham gia nhấn mạnh rằng cần phải giảm lượng chất thải mang đến bãi chôn lấp, thông qua việc phân loại rác tại nguồn, tái chế và làm phân compost tại nguồn.

Những người tham gia cũng đưa ra một số đề nghị khác như áp dụng thí điểm mô hình quản lý liên xã IMOG vào dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định, từng bước giới thiệu lò đốt chất thải rắn với việc tận thu năng lượng, thiết lập biểu giá nước phù hợp với người dân và thu đủ bù chi công tác vận hành và bảo dưỡng cho các kế hoạch sản xuất và các mạng lưới cấp nước.

Nhìn chung, những người tham gia đánh giá rất cao chương trình của chuyến đi học tập kinh nghiệm, những nơi viếng thăm và sự giải thích của các công ty, tổ chức. Dự án sẽ hỗ trợ tỉnh các chủ đề nói trên và tiếp tục làm việc tích cực với tất cả các bên liên quan để đạt được các mục tiêu của dự án.

Hình ảnh hội thảo …

Tham quan các bãi chôn lấp hợp vệ sinh trong nước

Ngày 15-22/04/2012, Ban QLDA tỉnh đã tổ chức chuyến đi nghiên cứu các mô hình quản lý và vận hành bãi chôn lấp hợp vệ sinh trong nước (bao gồm các tỉnh Phú Yên, Bình Thuận, Quảng Trị và Huế). Mục tiêu chung của chuyến đi học tập kinh nghiệm này là tạo điều kiện cho các cán bộ cấp tỉnh và huyện (là những người chịu trách nhiệm về đầu tư, xây dựng, vận hành và bảo dưỡng các bãi chôn lấp tại các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ và Tây Sơn) có kiến thức sâu rộng về các công nghệ xây dựng bãi chôn lấp và các phương thức vận hành và bảo dưỡng bãi chôn lấp hợp vệ sinh.

Quy hoạch chi tiết Quản lý Chất thải rắn của 03 huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ và Tây Sơn đã được phê duyệt vào tháng 1/2012. Ban QLDA tỉnh đang đầu tư xây dựng 03 bãi chôn lấp tại Hoài Nhơn, Phù Mỹ và Tây Sơn. Trước khi bắt đầu quá trình xây dựng các bãi chôn lấp ở 03 huyện nêu trên, cũng như theo khuyến nghị của tư vấn Đánh giá giữa kỳ, Ban QLDA tỉnh tổ chức chuyến đi học tập kinh nghiệm các bãi chôn lấp đã được xây dựng và vận hành tại Việt Nam và có quy mô tương tự như các bãi chôn lấp của Dự án.

Tổng số người tham gia chuyến đi học tập kinh nghiệm là 22 người, bao gồm cán bộ Ban QLDA tỉnh, đại diện Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, và đại diện của 03 huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ và Tây Sơn (bao gồm Lãnh đạo UBND huyện, Ban QLDA Đầu tư & Xây dựng huyện, Phòng TN&MT, Phòng Quản lý Đô thị và Đơn vị thu gom và vận chuyển rác, Hạt Giao thông Công chính và Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Phú Phong).

Bốn bãi chôn lấp được chọn để đi học tập là:

 • Bãi chôn lấp Tuy Hòa ở Phú Yên;
 • Bãi chôn lấp Tuy Phong ở Bình Thuận;
 • Bãi chôn lấp Lăng Cô ở Huế; và
 • Bãi chôn lấp Đông Hà ở Quảng Trị.

Chuyến đi học tập kinh nghiệm này tạo điều kiện cho người tham gia chuẩn bị tốt hơn và tiếp thu kiến thức nâng cao về các chủ đề có liên quan và cần thiết cho việc thiết kế, thực hiện và vận hành bãi chôn lấp cho huyện mình. Nói chung, chuyến tham quan này cung cấp cho người tham gia kiến thức sâu rộng về (1) các công nghệ xây dựng bãi chôn lấp và (2) các phương thức vận hành và bảo dưỡng bãi chôn lấp hợp vệ sinh.

Vào cuối chuyến tham quan, Ban QLDA tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả chuyến đi học tập kinh nghiệm, trong đó người tham gia thảo luận và chia sẻ những ý kiến và bài học kinh nghiệm về các mô hình mà họ đã tham quan. Các chủ đề chính được thảo luận trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo dưỡng các bãi chôn lấp bao gồm:

 • Sự cần thiết để khảo sát toàn diện vị trí tại mỗi bãi chôn lấp, bao gồm kích thước và địa hình khi lựa chọn thiết kế phù hợp nhất.
 • Tầm quan trọng của việc thiết kế hiệu quả và kinh tế, xem xét các yêu cầu vận hành và bảo dưỡng bãi chôn lấp (không chỉ chi phí xây dựng).
 • Tầm quan trọng của hệ thống quản lý nước rỉ rác hiệu quả.
 • Sự cần thiết của hệ thống giám sát hiệu quả từ khi bắt đầu, theo dõi việc xây dựng và đến vận hành và bảo dưỡng bãi chôn lấp.
 • Khảo sát về việc sử dụng đất sét, và/hoặc màng HDPE như là lớp không thấm cho bãi chôn lấp.
 • Lợi ích của việc xây dựng nhà máy xử lý rác tái chế tại bãi chôn lấp.

Những người tham gia tổng hợp tất cả những kinh nghiệm đã học được nhằm thiết kế, xây dựng các bãi chôn lấp hợp vệ sinh tốt hơn, và cách thức vận hành và bảo dưỡng bãi chôn lấp của huyện mình tốt hơn.

Hình ảnh hội thảo …

Xây dựng mô hình quản lý công trình cấp nước nông thôn tại hai huyện Phù Cát & Tuy Phước.

Vào ngày 06 tháng 4 năm 2012, Ban QLDA tỉnh cùng với Công ty Tư vấn T&C đã tổ chức hội thảo Đánh giá năng lực thể chế-tổ chức quản lý cấp nước nông thôn (CNNT) để thảo luận vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc xây dựng mô hình quản lý công trình cấp nước nông thôn tại huyện Phù Cát và Tuy Phước.

Ngày 24 tháng 2, Ban QLDA tỉnh đã bắt đầu khởi công xây dựng công trình CNNT. Do đó, dự án cần lôi cuốn sự tham gia của tất cả các bên liên quan để làm rõ năng lực, vai trò và trách nhiệm của họ trong việc quản lý công trình cấp nước nông thôn. Điều này sẽ góp phần vào việc trả phí nước của người sử dụng một cách bền vững, về chất lượng và độ tin cậy của dịch vụ cấp nước, và về vận hành và bảo dưỡng của công trình CNNT.

Để đảm bảo sự cam kết hoàn toàn của tất cả các bên liên quan, Ban QLDA tỉnh đã mời Công ty Tư vấn T&C đánh giá năng lực thể chế-tổ chức có sự tham gia của các bên liên quan chính (là UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở TN & MT, Sở NN & PTNT, Trung tâm NS & VSMT NT, UBND các huyện và xã), kết quả thực hiện và quy trình chính liên quan đến việc quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình CNNT.

Tại hội thảo, Công ty Tư vấn T&C đã trình bày dự thảo mô hình quản lý công trình CNNT tại hai huyện Phù Cát – Tuy Phước cùng với các khuyến nghị cho tất cả các bên liên quan. Những người tham gia đã chia nhóm thảo luận về những khuyến nghị này và đóng góp thêm ý kiến cho tư vấn. Tư vấn sẽ thu thập tất cả những đề xuất này và hoàn chỉnh báo cáo cuối cùng. Công ty Tư vấn T&C sẽ đề xuất các khuyến nghị và định hướng chiến lược quản lý công trình CNNT tại hai huyện Phù Cát – Tuy Phước hiệu quả với sự thống nhất của tất cả các bên liên quan. Báo cáo cuối cùng này sẽ gửi cho Ban QLDA tỉnh và các bên liên quan góp ý.

Hội thảo cuối cùng sẽ được tổ chức vào tháng tới nhằm thảo luận các khuyến nghị và đạt được sự cam kết của các bên liên quan.

Hình ảnh hội thảo …

Lễ khởi công Công trình cấp nước nông thôn Phù Cát

Ngày 24/02/2012, lễ khởi công Công trình cấp nước nông thôn Phù Cát chính thức diễn ra tại xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Tham dự buổi lễ gồm có đồng chí Hồ Quốc Dũng – Phó Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân tỉnh và đại diện nhà tài trợ Vương quốc Bỉ ông Pierre Dulieu, Trưởng đại diện BTC tại Việt Nam.

Lễ khởi công Công trình cấp nước nông thôn Phù Cát đánh dấu một mốc quan trọng cho sự hợp tác song phương Việt – Bỉ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở các xã thuộc 6 huyện của tỉnh Bình Định (Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước & Tây Sơn) thông qua việc cung cấp cơ sở vật chất có hiệu quả về nước sạch.

Công trình cấp nước nông thôn Phù Cát đã được UBND tỉnh phê duyệt với công suất 5,6 nghìn m³ mỗi ngày. Nhiệm vụ chính của công trình này là cung cấp nước sạch cho 84.000 hộ gia đình ở 05 xã của huyện Phù Cát và 02 xã của huyện Tuy Phước.

Việc đầu tư cho công trình cấp nước là 117 tỷ đồng bao gồm: 73 tỷ đồng từ chính phủ Bỉ, 26 tỷ đồng từ tỉnh Bình Định, 9 tỷ đồng từ huyện Phù Cát, 3 tỷ đồng từ huyện Tuy Phước và 6 tỷ đồng từ đóng góp của người dân.

Chất lượng nước sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn đề ra của Bộ Y tế. Nước sạch sẽ cung cấp cho người dân ở các xã mục tiêu của dự án 24 giờ mỗi ngày. Các công trình bao gồm bốn giếng khoan, một trạm xử lý nước: 7,5 nghìn m², một trạm bơm tăng áp: 2,5 nghìn m², tuyến ống phân phối: 189km. Tất cả các công trình xây dựng này cần được hoàn thành trong tháng 6 năm 2013.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Quốc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo rằng công trình cấp nước này không chỉ phục vụ mục đích công cộng, nhưng nó phục vụ như là một biểu tượng cho sự hợp tác hiệu quả và lâu dài giữa chính phủ Bỉ và chính phủ Việt Nam.

Nhiều hình ảnh…