Thông báo

Ban QLDA Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định hiện đang chuẩn bị các thủ tục đấu thầu theo phương thức chào hàng cạnh tranh theo quy định của Luật Đấu thầu cho gói thầu “Tư vấn hỗ trợ xây dựng Mô hình quản lý chất thải rắn các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn và thị xã An Nhơn” thuộc dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định.

Ban QLDA Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định thông báo quá trình đấu thầu sẽ được thực hiện trong thời gian từ tháng 12/2012 đến tháng 01/2013. Vậy các nhà thầu có quan tâm theo dõi để tiện việc tham gia.

Xem Điều khoản tham chiếu tại đây…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s