Hồ sơ mời quan tâm – Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định

 Ban QLDA Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định (gọi tắt là Ban QLDA tỉnh) mời Tư vấn (là cá nhân, nhóm các cá nhân, tổ chức hoặc liên danh) có đủ tư cách hợp lệ và chuyên môn về cấp nước nông thôn gửi hồ sơ quan tâm đối với dịch vụ Tư vấn thẩm tra Đề án mô hình quản lý công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát có sự tham gia của các bên liên quan.

Số lượng và chuyên môn của các tư vấn viên do nhà thầu tự đề xuất. Tuy nhiên, Ban QLDA tỉnh đề nghị nhóm tư vấn nên gồm 2 tư vấn viên: tư vấn viên 1 thẩm tra tính pháp lý của mô hình, tư vấn viên 2 thẩm tra tính thực tiễn của mô hình, cụ thể như sau:

  • Tư vấn viên 1 thẩm tra tính phù hợp của Đề án mô hình quản lý công trình về mặt pháp lý (từ cấp trung ương đến cấp tỉnh) trong lĩnh vực cấp nước sinh hoạt nông thôn.
  • Tư vấn viên 2 thẩm tra tính khả thi, bền vững, thực tiễn và hiệu quả của Đề án mô hình quản lý công trình trong quá trình quản lý thực tế.

Tư vấn cần đưa ra các khuyến nghị cho dự án và Trung tâm NS&VSMT NT để mô hình được quản lý hiệu quả hoặc để phù hợp với tình hình thực tế.

Download Hồ sơ mời quan tâm tại đây.

Dự kiến ngày bắt đầu thực hiện hợp đồng là 01/10/2012, thời gian thực hiện dự kiến 30 ngày. Hồ sơ quan tâm cần được gửi đến địa chỉ dưới đây muộn nhất là vào 20/9/2012.

  • Ban QLDA Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định
  • Địa chỉ: 35 Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
  • ĐT: 056 3 820562, Fax: 056 3 820791
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s