Hội thảo/Tập huấn truyền thông, nâng cao nhận thức

Thực hiện Chiến lược nâng cao nhận thức của Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định, Ban QLDA tỉnh đã tổ chức 8 hội thảo/tập huấn về quản lý chất thải rắn/nước sạch và kỹ năng truyền thông tại Quy Nhơn từ 26/7/2012 đến 07/8/2012. Các hội thảo/tập huấn này nhằm chuẩn bị cho công tác triển khai thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức trong thời gian tới.

Thành phần tham dự hội thảo/tập huấn bao gồm các nhóm hỗ trợ truyền thông huyện/ thị xã; nhóm truyền thông xã/ thị trấn/ phường, nhóm tuyên truyền viên phụ nữ và dân chính cấp thôn; nhóm giáo viên truyền thông Trung học cơ sở và Tiểu học đến từ 6 huyện/thị xã trong vùng dự án (các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Phù Cát và thị xã An Nhơn).

Mỗi hội thảo/tập huấn được thiết kế riêng cho từng nhóm mục tiêu, bao gồm:

  • Ngày 26/7/2012: Hội thảo về chất thải rắn cho nhóm giáo viên truyền thông Trung học cơ sở với sự tham gia của 63 người.
  • Ngày 27/7/2012: Hội thảo về chất thải rắn cho nhóm giáo viên truyền thông Tiểu học với sự tham gia của 48 người.
  • Ngày 31/7/2012: Hội thảo về nước sạch cho nhóm giáo viên truyền thông Trung học cơ sở với sự tham gia của 43 người.
  • Ngày 01/8/2012: Hội thảo về nước sạch cho nhóm giáo viên truyền thông Tiểu học với sự tham gia của 42 người.
  • Ngày 02/8/2012: Tập huấn về chất thải rắn cho phụ nữ các cấp với sự tham gia của 77 người.
  • Ngày 06/8/2012: Tập huấn về nước sạch cho phụ nữ các cấp với sự tham gia của 61 người.
  • Ngày 03/8/2012: Tập huấn về chất thải rắn cho các nhóm hỗ trợ truyền thông huyện/ thị xã, các nhóm truyền thông xã/ thị trấn/ phường và dân chính thôn với sự tham gia của 90 người.
  • Ngày 07/8/2012: Tập huấn về nước sạch cho các nhóm hỗ trợ truyền thông huyện/ thị xã, các nhóm truyền thông xã/ thị trấn/ phường và dân chính thôn với sự tham gia của 72 người.

Mục tiêu chính của các buổi hội thảo/tập huấn là củng cố kiến thức về các nội dung sau:

  • Chất thải rắn: Lợi ích của việc chi trả phí thu gom, phương pháp xử lý chất thải hữu cơ và chất thải tái chế, tác hại của rác, nguyên lý 3T (Tiết giảm, Tái sử dụng, Tái chế), các bệnh liên quan đến chất thải rắn, bãi chôn lấp hợp vệ sinh, v.v…
  • Nước sạch: Lợi ích của việc chi trả phí nước sạch, tầm quan trong của việc sử dụng nước sạch, sự khan hiếm nước, các bệnh liên quan đến nước bị ô nhiễm, v.v…

Ngoài ra, các buổi hội thảo/tập huấn còn giúp tăng cường kỹ năng, kiến thức về hoạt động truyền thông; cung cấp phương pháp lập kế hoạch truyền thông, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động truyền thông.

Các buổi hội thảo/tập huấn được thực hiện theo phương pháp có sự tham gia, sử dụng nhiều loại hình bài tập, thảo luận nhóm, trình bày và thảo luận chung. Tại cuối mỗi buổi hội thảo/tập huấn, mỗi nhóm phải thực hành lập kế hoạch truyền thông và dự toán cho nhóm mình.

Trong thời gian tới, các nhóm hỗ trợ truyền thông huyện/thị xã sẽ kiểm tra các kế hoạch truyền thông trước khi trình Ban QLDA tỉnh xem xét và phê duyệt. Sau khi kế hoạch truyền thông được phê duyệt, các nhóm truyền thông sẽ triển khai thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức về chất thải rắn và nước sạch tại đơn vị mình.

Một số hình ảnh hội thảo/tập huấn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s