Hội thảo Đánh giá năng lực thể chế – tổ chức có sự tham gia về quản lý cấp nước nông thôn

Ngày 15 tháng 6, Ban QLDA Cấp nước & Vệ sinh tỉnh và đơn vị tư vấn T&C tổ chức hội thảo Đánh giá năng lực thể chế – tổ chức để thống nhất về bố trí sắp xếp thể chế, vai trò, trách nhiệm và khuyến nghị do tư vấn nêu ra cho các bên liên quan về công tác quản lý và vận hành nhà máy cấp nước sinh hoạt nông thôn Phù Cát – Tuy Phước.

Tham dự hội thảo có đại diện các Sở, ban ngành và các cấp khác nhau (như Sở Tài chính, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Y tế, Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn, UBND các huyện và UBND các xã) và bao gồm bài trình bày của tư vấn của công ty T&C cũng như các cuộc thảo luận có sự tham gia và tương tác cao để có được sự thống nhất và cam kết đầy đủ của tất cả các bên liên quan về báo cáo Đánh giá năng lực thể chế – tổ chức cuối cùng.

Trong các cuộc thảo luận, các đại biểu đã đưa ra những ý kiến hữu ích, trao đổi các ý kiến và góp ý về nội dung của báo cáo Đánh giá năng lực thể chế – tổ chức. Các đại biểu đã đạt được sự đồng thuận về bốn vấn đề chính đã nêu trong báo cáo như sau:

  • Cơ chế phối hợp giữa tất cả các bên liên quan của các cấp khác nhau
  • Những thách thức/khó khăn chính trong quản lý cấp nước nông thôn
  • Vai trò & trách nhiệm của từng bên liên quan
  • Các khuyến nghị mà tư vấn T&C đã trình bày cho từng bên liên quan

Hội thảo diễn ra rất thành công và tất cả các bên liên quan tham gia vào việc bố trí sắp xếp thể chế tổ chức về quản lý và vận hành nhà máy cấp nước sinh hoạt nông thôn Phù Cát – Tuy Phước. Các đại biểu đã nhất trí, ủng hộ và cam kết sẽ thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình. Tư vấn của công ty T&C sẽ hiệu chỉnh lại báo cáo cuối cùng và sẽ gửi báo cáo này cho Ban QLDA tỉnh và các bên liên quan khác. Báo cáo cuối cùng này sẽ được xem như là tiền đề xây dựng chiến lược năng lực cho hợp phần cấp nước nông thôn của dự án, và chiến lược này sẽ được hoàn thiện trong tháng 8 năm 2012.

Hình ảnh hội thảo …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s