Chuyến đi học tập kinh nghiệm tại Bỉ

Ngày 14 – 22/05/2012, Ban QLDA tỉnh cùng với các cấp lãnh đạo của tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh tham gia chuyến đi học tập kinh nghiệm tại Bỉ. Mục tiêu chính của chuyến đi này là nhằm xây dựng năng lực quản lý và vận hành cho các cấp lãnh đạo của tỉnh, Ban QLDA tỉnh và các bên có liên quan cũng như để tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa chính phủ Bỉ và chính phủ Việt Nam nói chung và giữa BTC với tỉnh Bình Định nói riêng.

Chuyến đi học tập kinh nghiệm tại Bỉ là một hoạt động thuộc hợp phần Phát triển năng lực của dự án và đi kèm với các hoạt động chính đang diễn ra của dự án, dự án cũng đang tập trung mạnh vào việc đánh giá và xây dựng năng lực thể chế và tổ chức. Tham gia chuyến đi có đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh (1 người), Sở Kế hoạch và Đầu tư (1 người), Sở Xây dựng (1 người), Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn (1 người) và cán bộ Ban QLDA tỉnh (3 người).

Đoàn đã thăm các công ty và tổ chức tại Bỉ với mục đích chính để tìm hiểu về khung pháp lý và thể chế, cơ chế chỉ đạo và giám sát hiện hành của chính phủ Flanders. Thông qua các địa điểm viếng thăm và những bài trình bày của các cơ quan và tổ chức này, các tham dự viên có được sự hiểu biết hơn về cơ cấu liên xã, công tác quản lý, đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho các dịch vụ quản lý chất thải rắn trong khu vực, quản lý nguồn nhân lực, cơ chế phục hồi chi phí thông qua phí thu gom và các hoạt động tái chế.

Đoàn đã thăm các công ty và tổ chức tại Bỉ với nội dung và mục đích sau:

  1. Cơ quan phát triển Bỉ: Cơ quan phát triển Bỉ là một công ty luật công vì mục đích xã hội, quản lý hơn 200 dự án trên thế giới, trong đó bao gồm Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định. Mục đích: Thúc đẩy mạng lưới và tạo sự liên kết chặt chẽ hơn giữa Cơ quan phát triển Bỉ và cán bộ thực hiện dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định.
  2. Công ty Aquafin: Công ty tư nhân hóa xử lý nước thải. Mục đích: Tiếp nhận thông tin và học tập mô hình tư nhân hóa dịch vụ công ích đang được áp dụng tại Flanders, mục đích, cơ cấu và hoạt động của mô hình này. Thăm các nhà máy xử lý nước thải ở miền nam Antwerp.
  3. Cơ quan môi trường Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM): Cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về môi trường vùng Flanders, đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc quản lý tổng hợp chất thải rắn. Mục đích: Tìm hiểu sâu hơn về cơ chế điều phối và bộ máy thể chế tại vùng Flanders về môi trường, quản lý tổng hợp chất thải rắn và quản lý nước thải.
  4. Công ty cấp nước Vlaamse maatschappij voor watervoorziening (VMW): Công ty cấp nước lớn nhất tại vùng Flanders và tham gia phát triển các mạng lưới cấp thoát nước và lập dự án cho các công ty tư nhân. Mục đích: Tìm hiểu về những hoạt động và cơ cấu quản lý, chính sách và chương trình đầu tư và tầm nhìn tổng thể của công ty. Thăm hồ chứa nước thô và trung tâm cấp nước ở Kluizen.
  5. OVAM, Cơ quan quản lý rác thải vùng Flanders: Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và ngăn ngừa rác thải, vận chuyển và cải tạo đất vùng Flanders. Mục đích: Tìm hiểu về bộ máy thể chế ở vùng Flanders, cơ chế lập kế hoạch, quản lý tài chính và cơ chế phối hợp đang được áp dụng trong công tác quản lý rác thải, môi trường và quản lý nguồn nước ở phạm vi rộng hơn.
  6. IMOG, Tổ chức vì sức khỏe cộng đồng liên xã tại miền Tây Nam Flanders: Tổ chức cung cấp dịch vụ quản lý chất thải rắn tổng hợp cho 11 xã/thị trấn với hơn 226.000 dân. Mục đích: Tìm hiểu về cơ cấu thể chế quản lý chất thải rắn tại vùng Flanders. Thăm bãi chôn lấp và nơi làm phân compost của IMOG ở Moen và lò đốt IMOG, nhà máy tái chế chất thải rắn và các hoạt động phân loại rác thải của cộng đồng ở Harelbeke.

Sau khi tham quan học tập, những người tham gia chuyến đi đưa ra những bài học kinh nghiệm và nhận thấy rằng cần phát triển hơn nữa các cơ chế quản lý nhà nước về công tác quản lý nước sạch, nước thải và chất thải rắn ở tỉnh Bình Định. Đối với quản lý chất thải rắn, những người tham gia nhấn mạnh rằng cần phải giảm lượng chất thải mang đến bãi chôn lấp, thông qua việc phân loại rác tại nguồn, tái chế và làm phân compost tại nguồn.

Những người tham gia cũng đưa ra một số đề nghị khác như áp dụng thí điểm mô hình quản lý liên xã IMOG vào dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định, từng bước giới thiệu lò đốt chất thải rắn với việc tận thu năng lượng, thiết lập biểu giá nước phù hợp với người dân và thu đủ bù chi công tác vận hành và bảo dưỡng cho các kế hoạch sản xuất và các mạng lưới cấp nước.

Nhìn chung, những người tham gia đánh giá rất cao chương trình của chuyến đi học tập kinh nghiệm, những nơi viếng thăm và sự giải thích của các công ty, tổ chức. Dự án sẽ hỗ trợ tỉnh các chủ đề nói trên và tiếp tục làm việc tích cực với tất cả các bên liên quan để đạt được các mục tiêu của dự án.

Hình ảnh hội thảo …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s