Tham quan các bãi chôn lấp hợp vệ sinh trong nước

Ngày 15-22/04/2012, Ban QLDA tỉnh đã tổ chức chuyến đi nghiên cứu các mô hình quản lý và vận hành bãi chôn lấp hợp vệ sinh trong nước (bao gồm các tỉnh Phú Yên, Bình Thuận, Quảng Trị và Huế). Mục tiêu chung của chuyến đi học tập kinh nghiệm này là tạo điều kiện cho các cán bộ cấp tỉnh và huyện (là những người chịu trách nhiệm về đầu tư, xây dựng, vận hành và bảo dưỡng các bãi chôn lấp tại các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ và Tây Sơn) có kiến thức sâu rộng về các công nghệ xây dựng bãi chôn lấp và các phương thức vận hành và bảo dưỡng bãi chôn lấp hợp vệ sinh.

Quy hoạch chi tiết Quản lý Chất thải rắn của 03 huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ và Tây Sơn đã được phê duyệt vào tháng 1/2012. Ban QLDA tỉnh đang đầu tư xây dựng 03 bãi chôn lấp tại Hoài Nhơn, Phù Mỹ và Tây Sơn. Trước khi bắt đầu quá trình xây dựng các bãi chôn lấp ở 03 huyện nêu trên, cũng như theo khuyến nghị của tư vấn Đánh giá giữa kỳ, Ban QLDA tỉnh tổ chức chuyến đi học tập kinh nghiệm các bãi chôn lấp đã được xây dựng và vận hành tại Việt Nam và có quy mô tương tự như các bãi chôn lấp của Dự án.

Tổng số người tham gia chuyến đi học tập kinh nghiệm là 22 người, bao gồm cán bộ Ban QLDA tỉnh, đại diện Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, và đại diện của 03 huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ và Tây Sơn (bao gồm Lãnh đạo UBND huyện, Ban QLDA Đầu tư & Xây dựng huyện, Phòng TN&MT, Phòng Quản lý Đô thị và Đơn vị thu gom và vận chuyển rác, Hạt Giao thông Công chính và Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Phú Phong).

Bốn bãi chôn lấp được chọn để đi học tập là:

  • Bãi chôn lấp Tuy Hòa ở Phú Yên;
  • Bãi chôn lấp Tuy Phong ở Bình Thuận;
  • Bãi chôn lấp Lăng Cô ở Huế; và
  • Bãi chôn lấp Đông Hà ở Quảng Trị.

Chuyến đi học tập kinh nghiệm này tạo điều kiện cho người tham gia chuẩn bị tốt hơn và tiếp thu kiến thức nâng cao về các chủ đề có liên quan và cần thiết cho việc thiết kế, thực hiện và vận hành bãi chôn lấp cho huyện mình. Nói chung, chuyến tham quan này cung cấp cho người tham gia kiến thức sâu rộng về (1) các công nghệ xây dựng bãi chôn lấp và (2) các phương thức vận hành và bảo dưỡng bãi chôn lấp hợp vệ sinh.

Vào cuối chuyến tham quan, Ban QLDA tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả chuyến đi học tập kinh nghiệm, trong đó người tham gia thảo luận và chia sẻ những ý kiến và bài học kinh nghiệm về các mô hình mà họ đã tham quan. Các chủ đề chính được thảo luận trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo dưỡng các bãi chôn lấp bao gồm:

  • Sự cần thiết để khảo sát toàn diện vị trí tại mỗi bãi chôn lấp, bao gồm kích thước và địa hình khi lựa chọn thiết kế phù hợp nhất.
  • Tầm quan trọng của việc thiết kế hiệu quả và kinh tế, xem xét các yêu cầu vận hành và bảo dưỡng bãi chôn lấp (không chỉ chi phí xây dựng).
  • Tầm quan trọng của hệ thống quản lý nước rỉ rác hiệu quả.
  • Sự cần thiết của hệ thống giám sát hiệu quả từ khi bắt đầu, theo dõi việc xây dựng và đến vận hành và bảo dưỡng bãi chôn lấp.
  • Khảo sát về việc sử dụng đất sét, và/hoặc màng HDPE như là lớp không thấm cho bãi chôn lấp.
  • Lợi ích của việc xây dựng nhà máy xử lý rác tái chế tại bãi chôn lấp.

Những người tham gia tổng hợp tất cả những kinh nghiệm đã học được nhằm thiết kế, xây dựng các bãi chôn lấp hợp vệ sinh tốt hơn, và cách thức vận hành và bảo dưỡng bãi chôn lấp của huyện mình tốt hơn.

Hình ảnh hội thảo …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s