Xây dựng mô hình quản lý công trình cấp nước nông thôn tại hai huyện Phù Cát & Tuy Phước.

Vào ngày 06 tháng 4 năm 2012, Ban QLDA tỉnh cùng với Công ty Tư vấn T&C đã tổ chức hội thảo Đánh giá năng lực thể chế-tổ chức quản lý cấp nước nông thôn (CNNT) để thảo luận vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc xây dựng mô hình quản lý công trình cấp nước nông thôn tại huyện Phù Cát và Tuy Phước.

Ngày 24 tháng 2, Ban QLDA tỉnh đã bắt đầu khởi công xây dựng công trình CNNT. Do đó, dự án cần lôi cuốn sự tham gia của tất cả các bên liên quan để làm rõ năng lực, vai trò và trách nhiệm của họ trong việc quản lý công trình cấp nước nông thôn. Điều này sẽ góp phần vào việc trả phí nước của người sử dụng một cách bền vững, về chất lượng và độ tin cậy của dịch vụ cấp nước, và về vận hành và bảo dưỡng của công trình CNNT.

Để đảm bảo sự cam kết hoàn toàn của tất cả các bên liên quan, Ban QLDA tỉnh đã mời Công ty Tư vấn T&C đánh giá năng lực thể chế-tổ chức có sự tham gia của các bên liên quan chính (là UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở TN & MT, Sở NN & PTNT, Trung tâm NS & VSMT NT, UBND các huyện và xã), kết quả thực hiện và quy trình chính liên quan đến việc quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình CNNT.

Tại hội thảo, Công ty Tư vấn T&C đã trình bày dự thảo mô hình quản lý công trình CNNT tại hai huyện Phù Cát – Tuy Phước cùng với các khuyến nghị cho tất cả các bên liên quan. Những người tham gia đã chia nhóm thảo luận về những khuyến nghị này và đóng góp thêm ý kiến cho tư vấn. Tư vấn sẽ thu thập tất cả những đề xuất này và hoàn chỉnh báo cáo cuối cùng. Công ty Tư vấn T&C sẽ đề xuất các khuyến nghị và định hướng chiến lược quản lý công trình CNNT tại hai huyện Phù Cát – Tuy Phước hiệu quả với sự thống nhất của tất cả các bên liên quan. Báo cáo cuối cùng này sẽ gửi cho Ban QLDA tỉnh và các bên liên quan góp ý.

Hội thảo cuối cùng sẽ được tổ chức vào tháng tới nhằm thảo luận các khuyến nghị và đạt được sự cam kết của các bên liên quan.

Hình ảnh hội thảo …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s