Hội thảo xây dựng Cơ chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Ngày 30 tháng 3, đoàn Tư vấn đã thực hiện hội thảo nhằm xây dựng một cơ chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại tỉnh Bình Định. Tham dự hội thảo gồm các bên liên quan chủ chốt đến từ cấp tỉnh và cấp huyện.

Những người tham gia hội thảo là đại diện các Sở, ngành liên quan trong việc quản lý chất thải rắn của tỉnh bao gồm UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở NN & PTNT, Sở TN & MT, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Công thương, Sở GD & ĐT, Sở Y tế, Sở Tài chính và lãnh đạo của UBND bốn huyện mục tiêu dự án (là huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn).

Tại buổi hội thảo, mọi người thảo luận và thống nhất dự thảo bố trí bộ máy tổ chức thể chế quản lý chất thải rắn.

Ngoài ra, đoàn Tư vấn cùng với những người tham gia thảo luận về Kế hoạch hành động. Trong những tháng tới, mỗi huyện sẽ xây dựng kế hoạch hành động cho huyện mình.

Đoàn Tư vấn đã hoàn thiện cơ chế phối hợp, và dự án sẽ gửi bản cơ chế phối hợp này cho tất cả các bên liên quan.

Hình ảnh hội thảo …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s