Bố trí bộ máy tổ chức thể chế quản lý chất thải rắn

Tháng 2/2012, Ban Quản lý Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định bắt đầu làm việc với Nhóm tư vấn (Tiến sĩ Tim McGrath & Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu) để củng cố một cơ chế phối hợp quản lý chất thải rắn tại tỉnh Bình Định. Ngày 07/03/2012, nhóm tư vấn trình bày dự thảo các phương án bố trí bộ máy tổ chức thể chế quản lý chất thải rắn tại thành phố Quy Nhơn với sự tham gia của các Sở, ngành tỉnh và huyện liên quan.

Trong thời gian qua của dự án, bốn huyện mục tiêu dự án đã xây dựng Quy hoạch QLCTR của mỗi huyện. Quy hoạch này sẽ thực hiện trong 15 năm, đến năm 2025 và đã được UBND tỉnh phê duyệt tháng 01/2012. Quy hoạch QLCTR của huyện đưa ra một lộ trình (một kế hoạch hành động 5 năm), vì vậy chúng ta cần xây dựng một bộ máy tổ chức thể chế quản lý chất thải rắn.

Để thực hiện vấn đề này, Ban Quản lý dự án tỉnh đã mời nhóm tư vấn (Tiến sĩ Tim McGrath & Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu) để tăng cường sự hiểu biết và cam kết của các bên liên quan chính ở cấp tỉnh và cấp huyện để đưa ra sự ưu tiên cho việc thành lập cơ cấu tổ chức thể chế cần thiết về quản lý chất thải rắn cho bốn huyện mục tiêu dự án.

Trong công tác này, các bên liên quan chính (gồm UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tài chính, UBND các huyện/thị xã) sẽ được tham vấn và ra quyết định về bố trí bộ máy thể chế cần thiết trong việc thực hiện các Quy hoạch QLCTR của huyện.

Ngày 07/03/2012, hội thảo tham vấn các phương án bố trí bộ máy tổ chức thể chế quản lý chất thải rắn được tổ chức để trình bày tất cả các phương án của các bên liên quan cấp tỉnh và cấp huyện. Trong hội thảo này, các bên liên quan có cơ hội bày tỏ ý kiến của mình và trao đổi ý kiến của các đại biểu khác về dự thảo bố trí bộ máy tổ chức thể chế quản lý chất thải rắn. Nhóm tư vấn sẽ gửi bản dự thảo thứ hai cho các bên liên quan chính để lấy ý kiến đóng góp của họ. Hội thảo cuối cùng dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 30/03/2012.

Nhiều hình ảnh…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s