Ban Chỉ đạo Dự án (BCĐ Dự án) họp tại Quy Nhơn

Ngày 24 tháng 2, cuộc họp BCĐ Dự án đã được tổ chức tại Văn phòng Ủy Ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. BCĐ Dự án đại diện cho cấp quản lý cao nhất của dự án và các thành viên BCĐ dự án họp sáu tháng một lần để hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị thực hiện dự án đạt được kết quả và mục tiêu đề ra.

Tại cuộc họp, BCĐ Dự án xác định rõ vai trò và trách nhiệm của tất cả các bên liên quan; đánh giá tiến độ của dự án và những thành tựu đạt được; phê duyệt báo cáo tài chính và báo cáo tiến độ do Ban Quản lý Dự án tỉnh chuẩn bị; phê duyệt kế hoạch hành động và ngân sách cho sáu tháng đầu năm; phê duyệt các đề xuất liên quan đến những thay đổi trong Hồ sơ Kỹ thuật & Tài chính của dự án (TFF) và đảm bảo rằng việc kiểm toán được thực hiện sáu tháng và hàng năm.

Các thành viên chính của BCĐ Dự án bao gồm:

  • Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Chủ trì);
  • Bộ Kế hoạch & Đầu tư (Bộ KH & ĐT);
  • Bộ Tài chính (Bộ TC);
  • Cơ quan phát triển Bỉ (BTC Hà Nội);
  • Ủy ban Nhân dân các huyện (UBND huyện) Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước và Tây Sơn;
  • Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Định (Sở KH & ĐT);
  • Sở Tài chính tỉnh Bình Định (Sở TC);
  • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định (Sở NN & PTNT);
  • Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (Sở XD);
  • Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bình Định (Sở TN & MT).

Nhìn chung, BCĐ Dự án đóng vai trò như một cố vấn về tổ chức, kỹ thuật và tài chính và là kiểm toán viên của Dự án. Và các cuộc họp BCĐ Dự án được đánh giá cao đối với việc thực hiện Dự án trong tương lai.

Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết báo cáo tiến độ của cuộc họp BCĐ Dự án lần 5  (tháng 02/2012)  tại đây , báo cáo và biên bản này do Ban Quản lý Dự án tỉnh chuẩn bị.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s