Tư liệu: Hội thảo biên soạn tài liệu nâng cao nhận thức về chất thải rắn và nước sạch dùng trong nhà trường

Vào ngày 2-3 & 9/11/2011, Ban Quản lý Dự án tỉnh (Ban QLDA tỉnh) đã tổ chức hội thảo biên soạn tài liệu nâng cao nhận thức về chất thải rắn và nước sạch dùng trong nhà trường. Dự án đã làm một đoạn tư liệu để các bạn và mọi người xem những diễn biến trong hội thảo này.

Hãy thưởng thức xem đoạn tư liệu này!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s