Tìm kiếm tư vấn “Bố trí bộ máy tổ chức – thể chế quản lý chất thải rắn tại 4 huyện”

Dự án Cấp nước & Vệ sinh tỉnh Bình Định đang tìm kiếm một dịch vụ tư vấn ngắn hạn giúp dự án trong việc thiết lập bộ máy tổ chức – thể chế thực hiện quy hoạch quản lý chất thải rắn tại 4 huyện, tỉnh Bình Định.

Vui lòng tải Điều khoản tham chiếu cho dịch vụ tư vấn này tại đây (Chương trình công tác và Giấy đề Nghị Thanh Toán).

Hạn chót nhận hồ sơ: Trước 7 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 21/11/2011.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s