Ban Quản lý Dự án tỉnh tham dự Hội thảo tại tỉnh Ninh Thuận!

Ngày 4-11-2011, Ban Quản lý Dự án tỉnh (Ban QLDA) đã tham dự “Hội thảo về lựa chọn mô hình và phương án cung cấp tài chính cho vận hành và bảo dưỡng các hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Ninh Thuận”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận và cung cấp một số thông tin về mô hình Hợp tác công-tư trong quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, giúp tỉnh có cơ chế hợp lý trong việc xây dựng và lựa chọn đơn vị quản lý một hệ thống giám sát khung pháp lý về quản lý thoát nước tại địa phương.

Các chuyên gia đã cung cấp một số thông tin về các chủ đề liên quan, các đại biểu cũng đã chia làm 02 nhóm thảo luận để tìm ra mô hình quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước và phương án cung cấp tài chính đối với hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Ninh Thuận.

Những kinh nghiệm mà các chuyên gia trong nước và quốc tế đã trình bày tại Hội thảo là kinh nghiệm quý giá để các thành viên Ban QLDA tiếp thu và thực hiện tốt dự án trong tương lai.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng vào trang Web


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s