Hội thảo trao đổi kinh nghiệm truyền thông nâng cao nhận thức: Tư liệu

Dự án đã làm một đoạn tư liệu về những gì diễn ra trong buổi hội thảo trao đổi kinh nghiệm truyền thông nâng cao nhận thức vào ngày 27 – 30/09/2011 cho mọi người xem.

Xem & Thưởng thức!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s