Họp theo dõi báo cáo Giám sát & Đánh giá tại 02 huyện Phù Cát và Tuy Phước

Ngày 16/09, Ban Quản lý Dự án Cấp nước & Vệ sinh tỉnh (Ban QLDA tỉnh) cùng với Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh (Trung tâm NS & VS MTNT tỉnh) đã thăm huyện Phù Cát (Xã Cát Tiến) và huyện Tuy Phước (Xã Phước Thắng) để thảo luận về các báo cáo Giám sát & Đánh giá của quý II. Các Nhóm truyền thông môi trường (Nhóm TTMT) gồm Nhóm TTMT xã, Nhóm Giáo viên TTMT trường Tiểu học và trường THCS đã trình bày những hoạt động đã thực hiện trong quý II và những khó khăn, vướng mắc mà họ đã gặp trong quá trình thực hiện. Sau khi trình bày của các Nhóm TTMT, Ban QLDA tỉnh và Trung tâm NS & VS MTNT tỉnh thảo luận, bàn bạc về sự quan tâm của các Nhóm và suy nghĩ cách làm thế nào để cải thiện sự hợp tác giữa các bên liên quan. Cuộc họp này chứng tỏ rằng, cải thiện việc thực hiện Chiến lược Nâng cao nhận thức về Cấp nước & Vệ sinh là rất hữu ích.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s