Cuộc họp về các Quy hoạch quản lý chất thải rắn huyện cho các bên liên quan

Thứ Tư ngày 14 tháng 9 năm 2011, Ban Quản lý dự án tỉnh (QLDA) mời các bên liên quan tham gia cuộc họp về việc thiết lập, phát triển và phê duyệt các Quy hoạch quản lý chất thải rắn huyện (QHQLCTR) tại Văn phòng Ban QLDA tỉnh, thành phố Quy Nhơn. Cuộc họp đã mang lại hiệu quả cao trong việc phê duyệt các QHQLCTR và kế hoạch đầu tư bãi chôn lấp cho các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ và Tây Sơn.

Đại biểu tham dự cuộc họp bao gồm Sở Xây dựng, Sở TN & MT, UBND các huyện (Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn, Tây Sơn), Ban Quản lý dự án Đầu tư & Xây dựng huyện (Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn), Cố vấn kỹ thuật quốc tế và Cán bộ Ban QLDA tỉnh (Giám đốc, Điều phối viên, Kỹ sư môi trường và Thư ký).

Trong cuộc họp này, các đại biểu đã đi đến thống nhất về quá trình phê duyệt các Quy hoạch quản lý chất thải rắn huyện do đơn vị tư vấn EP & T lập cho 04 huyện mục tiêu của dự án (Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn). Hơn nữa, các tài liệu liên quan đến việc đầu tư các bãi chôn lấp của các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ và Tây Sơn đã được xem xét và tất cả đại biểu đã nhất trí về kế hoạch chuẩn bị đầu tư.

Lưu ý: Chánh văn phòng UBND tỉnh vắng mặt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s