Tham quan học tập nâng cao nhận thức tại Hà Nội

Ngày 29 – 30/07/2011, Ban QLDA Cấp nước & Vệ sinh tỉnh Bình Định tổ chức chuyến tham quan học tập tại Hà Nội nhằm tăng cường năng lực cho các cán bộ Ban QLDA tỉnh, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh, Trung tâm NS&VSMT NT tỉnh, các đối tác huyện và xã về nâng cao nhận thức về lĩnh vực quản lý chất thải rắn và sử dụng nước sạch. Chuyến tham quan học tập này rất thành công và cung cấp cho tất cả đại biểu tham quan những quan điểm mới về cách thực hiện triển khai chiến lược nâng cao nhận thức của Dự án.

Hiện tại, chiến lược nâng cao nhận thức của Dự án đang ở giai đoạn đầu: giai đoạn thí điểm (từ tháng 01/2011 đến tháng 01/2012). Mục đích của giai đoạn thí điểm là tìm ra những thiếu sót, những điểm yếu để tìm biện pháp khắc phục trước khi bắt đầu thực hiện giai đoạn mở rộng.

Vì vậy, đây là thời gian thích hợp cho Dự án tham quan học tập kinh nghiêm từ các dự án khác mà những dự án này có cùng hợp phần truyền thông về chất thải rắn và việc sử dụng nước sạch như Dự án của chúng ta. Trong hai ngày tham quan học tập tại Hà Nội, Ban QLDA tỉnh và các đối tác đã đến thăm và làm việc với hai tổ chức có kinh nghiệm về các vấn đề này như sau:

SNV trình bày nội dung về chiến lược nâng cao nhận thức và chia sẻ những bài học, kinh nghiệm về sáng kiến Vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ (CLTS), truyền thông thay đổi hành vi (BCC) và tài liệu Thông tin – Giáo dục – Truyền thông (IEC). Sau phần trình bày của của đơn vị SNV, các đại biểu đưa ra các câu hỏi, ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm với SNV.

Trong chuyến viếng thăm Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị (ACCD), đoàn tham quan đã tham dự hai cuộc họp của Nhóm sinh thái ở Phường Hạ Đình, Hà Nội. Nhóm này bao gồm khoảng 12 thành viên và tại hai buổi họp này họ thảo luận các chủ đề về quản lý chất thải rắn, sử dụng nước sạch như cách tiết kiệm nước. Sau đó, ACCD hướng dẫn đoàn đi thăm thực tế vườn cộng đồng ở phường Phúc Tân, một số hộ tiêu biểu làm phân compost ở phạm vi nhỏ. Tất cả các hoạt động này đã được ACCD trình bày trong buổi họp với đoàn tham quan về chiến lược nâng cao nhận thức của ACCD.

Những bài học, kinh nghiệm có được từ chuyến tham quan này sẽ rất có ích cho việc phát triển giai đoạn mở rộng về chiến lược nâng cao nhận thức của Dự án. Giai đoạn mở rộng sẽ bắt đầu vào tháng 01/2012, tuy nhiên, trước khi triển khai giai đoạn mở rộng, cần xây dựng một chiến lược hoàn thiện hơn. Dự kiến vào tháng 09/2011, Dự án sẽ tổ chức một cuộc hội thảo cho các bên liên quan nhằm chia sẻ những kinh nghiệm từ chuyến tham quan và thảo luận những định hướng kế hoạch cho giai đoạn mở rộng. Vì vậy, chuyến tham quan học tập này là một bước khởi đầu tốt cho sự hợp tác giữa Dự án và các đối tác trong tương lai.

 Tài liệu:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s