Tìm hiểu về Ban Quản lý thủy lợi quốc gia (QLTLQG) ở Philippines

Từ ngày 17 – 26/06/2011, đại diện Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định, Dự án thủy lợi Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) và Dự án thủy lợi Lanh Ra – Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) đã đi tham quan học tập tại Philippines do Ban QLTL Quốc Gia của Philippines hướng dẫn, đoàn tham quan các công trình thủy lợi và Tổ chức dùng nước Cabago (TCDN), gặp gỡ người dân hưởng lợi và tham gia vào các khóa tập huấn về “Sự tham gia của người dân vào công tác vận hành và bảo dưỡng”.

Ban QLTLQG Philippines là một cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm phát triển thủy lợi của Philippines. Cơ quan có các chức năng chính như điều tra, nghiên cứu, phát triển, xây dựng và quản lý tất cả các hệ thống thủy lợi và thu phí dịch vụ thủy lợi (phí DVTL) từ những người sử dụng nước và việc thu phí này cần thiết để hỗ trợ cho công tác vận hành bền vững của công trình.

Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định hiện nay đang triển khai xây dựng và phát triển thể chế – tổ chức cho công tác Quản lý thủy lợi có sự tham gia (PIM) ở cấp tỉnh và tiến hành thí điểm PIM tại huyện Phù Mỹ. Quá trình phát triển thể chế và tổ chức này tập trung chủ yếu cải cách thể chế. Việc cải cách thể chế bao gồm các công việc sau: phân tích các bên liên quan, xem xét và điều chỉnh khung pháp lý (chính sách, luật, quy định, thủ tục…), tăng cường cơ chế hợp tác giữa các bên liên quan, điều chỉnh cơ cấu tổ chức và thủ tục nội bộ…

Trong bối cảnh như vậy, Dự án cho rằng chuyến tham quan này là rất hữu ích để tìm hiểu về cơ cấu và tổ chức của Ban QLTLQG Philippines, thu được những bài học kinh nghiệm và áp dụng vào hợp phần thủy lợi của Dự án.

Ban QLTLQG Philippines hoạt động như thế nào? Đối với mỗi diện tích dịch vụ cống đầu kênh (DTDVCĐK), là một diện tích đất được tưới bởi một cống đầu kênh. Tại cống đầu kênh này, thành lập một Nhóm DTDVCĐK, khoảng từ 4 đến 5 người dân và Nhóm này là đơn vị có số người nhỏ nhất. Sau đó, Nhóm DTDVCĐK của các kênh phụ được tổ chức thành các Tổ chức dùng nước. Các TCDN này là những đối tác rất quan trọng của nhà nước về quản lý và phát triển thủy lợi. Họ chịu trách nhiệm quản lý công tác vận hành và bảo dưỡng hệ thống thủy lợi. Tất cả các TCDN trong hệ thống thủy lợi trực thuộc Liên minh các TCDN. Liên minh này có trách nhiệm điều phối các hoạt động vận hành và bảo dưỡng trong hệ thống thủy lợi.

Sau khi Đoàn tham quan tìm hiểu về công việc của Ban QLTLQG Philippines như cơ cấu, tầm nhìn, mục tiêu, quyền hạn và lĩnh vực hoạt động, các thành viên trong đoàn cho rằng chuyến tham quan này là rất hữu ích đối với dự án. Tất cả thành viên trong đoàn đều có kết luận hệ thống quản lý thủy lợi của Philippines và Việt Nam có nhiều khác biệt đáng kể. Tuy nhiên đoàn tham quan cũng chú ý đến một số vấn đề sau:

  • Người hưởng lợi tại Philippines trả Phí dịch vụ thủy lợi (DVTL) và phí dùng nước một cách dễ dàng. Trong khi đó tại Việt Nam các loại phí này được chính phủ Việt Nam trợ cấp và người hưởng lợi không phải trả bất cứ khoản phí nào.
  • Người hưởng lợi tự nguyện hiến đất, tham gia ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng hệ thống thủy lợi.

Hai vấn đề trên là rất quan trọng đối với dự án, nhấn mạnh đến sự hợp tác của người hưởng lợi với hệ thống thủy lợi. Đây là điều không thể thiếu trong việc triển khai hiệu quả PIM ở tỉnh Bình Định .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s