Hội thảo phân tích các bên liên quan: Bước đầu tiên về Quản lý thủy lợi có sự tham gia (PIM) tại tỉnh Bình Định

Ngày 2 – 3/06/2011 tại thành phố Quy Nhơn, Ban QLDA Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định đã tổ chức 01 Hội thảo về phân tích các bên liên quan đến quản lý thủy lợi của huyện Phù Mỹ. Trên 35 đại từ cấp tỉnh, huyện và xã đã tham dự hội thảo và đóng góp ý kiến để thực hiện PIM tại tỉnh Bình Định.

Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định hiện đang phát triển thể chế-tổ chức cho công tác Quản lý thủy lợi có sự tham gia ở cấp tỉnh và tiến hành thí điểm PIM tại huyện Phù Mỹ. Quá trình phát triển thể chế và tổ chức này tập trung chủ yếu cải cách thể chế. Việc cải cách thể chế này bao gồm các công việc sau: phân tích các bên liên quan, xem xét và điều chỉnh khung pháp lý (chính sách, luật, quy định, thủ tục…), tăng cường cơ chế hợp tác giữa các bên liên quan, điều chỉnh cơ cấu tổ chức và thủ tục nội bộ…

Để khởi động quá trình cải cách thể chế, Ban QLDA tỉnh và đơn vị tư vấn đã thực hiện chuyến đánh giá hiện trường tại các công trình thủy lợi như Hồ Đại Sơn, Cây Sung và Hóc Môn của huyện Phù Mỹ, để có một bức tranh tổng thể về quản lý thủy lợi tại huyện. Trong cuộc khảo sát này, Ban QLDA tỉnh và tư vấn đã gặp gỡ và trao đổi với các cơ quan cấp tỉnh, huyện và xã về vai trò, trách nhiệm và các qui định quản lý thủy lợi của địa phương. Các cơ quan được mời tham gia phỏng vấn bao gồm Sở NN&PTNT, Công ty KTCTTL, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư , UBND huyện Phù Mỹ, Phòng NN&PTNT huyện Phù Mỹ, UBND xã, các HTX và các lãnh đạo thôn có liên quan tại huyện Phù Mỹ.

Ngày 2 – 3/6/2011, tất cả các bên liên quan này được mời tham dự hội thảo “Phân tích các bên liên quan đến quản lý thủy lợi có sự tham gia” tổ chức ở thành phố Quy Nhơn. Tại buổi hội thảo này, đơn vị tư vấn, Trung tâm quản lý thủy lợi có sự tham gia của người dân, đã trình bày khung khái niệm về phát triển PIM cho các đại biểu, và sau đó, là bài trình bày chia sẻ kinh nghiệm về PIM của Nhóm Hành động PIM của tỉnh Ninh Thuận. Từ đó, các bên liên quan đã có bức tranh tổng quát và có hệ thống về PIM.

Bước tiếp theo là gì? Tư vấn sẽ phát triển báo cáo đánh giá sau hội thảo với các nhận xét và ý kiến từ các đại biểu tham gia tại hội thảo. Báo cáo này sẽ là cơ sở để xây dựng mô hinh PIM tại Bình Định.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s