Mục đích hội thảo: Tạo cơ hội cho các huyện thảo luận về Quy hoạch quản lý chất thải rắn (QLCTR) cấp huyện.

Ngày 12-13/5/2011, Ban QLDA Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định tổ chức hội thảo Quy hoạch QLCTR cho các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn. Tại hội thảo, đại biểu đến từ 4 huyện, các xã của 4 huyện, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, các tổ chức phi chính phủ cùng với nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế đã chia xẻ các quan điểm của mình về vấn đề QLCTR hiện nay.

Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định hiện đang lập và sẽ triển khai các quy hoạch quản lý chất thải rắn cho 4 huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Quy hoạch được thực hiện theo 4 giai đoạn. Cuối mỗi giai đoạn đều có một hội thảo nhằm trình bày các kết quả của giai đoạn đó, nhận thông tin phản hồi từ các bên có liên quan và trao đổi về các nội dung có liên quan.

Hội thảo Quy hoạch QLCTR lần thứ nhất đã được tổ chức vào tháng 01/2011. Tại hội thảo này, Ban QLDA trình bày thực trạng nền về QLCTR tại các huyện cũng như một số ứng dụng thực tiễn về các công nghệ xử lý tại Việt Nam. Hội thảo lần thứ hai được tổ chức vào tháng 2/2011. Tại hội thảo lần thứ hai, Ban QLDA giới thiệu bản thảo thứ nhất của Quy hoạch QLCTR cho mỗi huyện, đồng thời hội thảo lần này còn trình bày một số nội dung về quản lý CTR nhìn từ góc độ kinh tế – xã hội, quản lý CTR dựa vào cộng đồng, công nghệ ruồi lính đen, cơ chế phát triển sạch và tín dụng carbon.

Giai đoạn ba của Quy hoạch QLCTR kết thúc vào ngày 12/5/2011. Trong 4 tháng qua, chiến lược QLCTR của các huyện đã được lập dựa trên sự đóng góp ý kiến của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế, cũng như dựa trên kết quả các thí nghiệm thực hiện tại 4 huyện. Dự án đã tiến hành một số thí nghiệm với 16 thùng ủ vi sinh vật ưa nhiệt, 2 thùng sinh học và 2 luống compost có sử dụng tấm phủ toptex trên địa bàn 4 huyện dự án. Kết quả thí nghiệm được trình bày tại hội thảo lần thứ ba.

Để cụ thể hóa các công nghệ xử lý CTR đề xuất bởi dự án, Ban QLDA cũng tổ chức một triển lãm 3 mô hình xử lý chất thải sinh học được đánh giá là thành công:

  • Thùng ủ vi sinh vật ưa nhiệt
  • Thùng sinh học
  • Tranh ảnh giới thiệu vật liệu ủ compost, công nghệ và quá trình ủ, sản phẩm compost lấy từ thí nghiệm ở huyện Tây Sơn.
            
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s